Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 29.6.2012

Vuoden 2011 aikana loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2011 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 4 289 velkajärjestelyasiaa. Määrä on 597 asiaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Käsitellyistä asioista velkajärjestelyhakemuksia oli 3 460, maksuohjelman muuttamisia 435, lisäsuoritusten vahvistamisia 324 ja velkajärjestelyn raukeamisia 64.

Loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat 2008–2011

Asian laatu 2008 2009 2010 2011 Muutos 2010–2011, %
Velkajärjestelyasiat yhteensä 3 715 3 627 3 692 4 289 16
Velkajärjestelyhakemus 2 841 2 854 2 951 3 460 17
Maksuohjelman muuttaminen 449 452 417 435 4
Velkajärjestelyn raukeaminen 208 141 98 64 -35
Lisäsuoritusten vahvistaminen 205 176 218 324 49
Muu velkajärjestelyasia 12 4 8 6 -25

Loppuun käsitellyistä velkajärjestelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 2 755 tapauksessa. Vahvistettujen maksuohjelmien määrä kasvoi 374 tapauksella, edellisvuonna maksuohjelma vahvistettiin 2 381 tapauksessa. Vuonna 2011 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli kaikkien velkojen yhteismäärä 189 miljoonaa euroa. Velat ilmoitetaan osittamattomina, joten yhteishakemuksissa velkojen määrä voidaan jakaa ainakin kahdella riippuen kanssavelallisten ja takaajien määrästä. Mediaanivelka vuonna 2011 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli 31 000 euroa.

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka, 1 000 euroa, 2006–2011

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka, 1 000 euroa, 2006–2011

Tilastokeskuksen velkajärjestelytilastossa loppuun käsitellyillä velkajärjestelyasioilla tarkoitetaan asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja niistä on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät velkajärjestelyhakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt velkajärjestelysasiat.


Lähde: Loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat, 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Kivimäki 09 1734 3252, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (217,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velj/2011/velj_2011_2012-06-29_tie_001_fi.html