Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.6.2012

Slutbehandlade skuldsaneringar för privatpersoner under år 2011

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 4 289 skuldsaneringsärenden i tingsrätterna under år 2011. Antalet är 597 fler än året innan. Av de behandlade ärendena var 3 460 skuldsaneringsansökningar, 435 ändringar av betalningsprogram, 324 fastställanden av tilläggsprestationer och 64 förfall av skuldsaneringar.

Slutbehandlade skuldsaneringar för privatpersoner 2008–2011

Ärendets art 2008 2009 2010 2011 Förändringen 2010–2011, %
Skuldsaneringsärenden totalt 3 715 3 627 3 692 4 289 16
Skuldsaneringsansökan 2 841 2 854 2 951 3 460 17
Ändring av betalningsprogram 449 452 417 435 4
Förfall av skuldsanering 208 141 98 64 -35
Fastställande av tilläggsprestationer 205 176 218 324 49
Annat skuldsaneringsärende 12 4 8 6 -25

Av de slutbehandlade skuldsaneringsansökningarna fastställdes ett betalningsprogram i 2 755 fall. Antalet fastställda betalningsprogram ökade med 374 fall. Året innan fastställdes ett betalningsprogram i 2 381 fall. I de betalningsprogram som fastställdes år 2011 var den sammanlagda skulden 189 miljoner euro. Skulderna redovisas som ofördelade. Således kan skulderna i gemensamma ansökningar delas åtminstone med två beroende på antalet medgäldenärer och borgensmän. I de betalningsprogram som fastställdes år 2011 var medianskulden 31 000 euro.

Medianskulden i fastställda betalningsprogram, 1 000 euro, 2006–2011

Medianskulden i fastställda betalningsprogram, 1 000 euro, 2006–2011

Med slutbehandlade skuldsaneringsärenden avses i Statistikcentralens skuldsaneringsstatistik ärenden som har behandlats i tingsrätt och som tingsrätten gett ett avgörande i. I uppgifterna ingår förutom skuldsaneringsansökningarna också övriga skuldsaneringsärenden som behandlats i tingsrätterna.


Källa: Slutbehandlade skuldsaneringsärenden, 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Kivimäki 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2011/velj_2011_2012-06-29_tie_001_sv.html