Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Velkajärjestelyt 2021, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 29.1.2014

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä kasvoi vuonna 2013 hieman edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–joulukuussa 2013 käräjäoikeuksiin jätettiin 3 864 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta. Hakemuksia jätettiin 95 kappaletta (2,5 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Velkajärjestelyhakemuksien määrä on ollut kasvussa vuodesta 2009 lähtien.

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2004–2013

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2004–2013

Aviopuolisot, yhteisvastuulliset kanssavelalliset sekä velallinen ja takaaja voivat hakea velkajärjestelyä yhdessä. Tammi–joulukuussa tehdyistä velkajärjestelyhakemuksista 250 hakemusta (6,5 prosenttia) oli aviopuolisoiden yhteishakemuksia. Kanssavelallisten kanssa tehtyjä yhteishakemuksia oli 23 kappaletta (0,6 prosenttia). Loput 3 591 hakemusta (92,9 prosenttia) olivat yksittäisten hakijoiden tekemiä. Hakemuksista miesten jättämiä oli 1 952 kappaletta (50,5 prosenttia) ja naisten jättämiä 1 912 kappaletta (49,5 prosenttia).

Velkajärjestelyä haki vuonna 2013 yhteensä 3 838 henkilöä, mikä on 101 hakijaa (2,7 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Velkajärjestelyhakemusten määrä ja velkajärjestelyä hakeneiden henkilöiden määrä poikkeavat hieman toisistaan, sillä sama henkilö voi tehdä useita hakemuksia vuodessa.

Vuonna 2013 velkajärjestelyä hakeneet olivat iältään 19–93-vuotiaita. Ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten velkajärjestelyhakemuksia tekivät 45–54-vuotiaat. Lukumäärällisesti eniten hakemuksien määrä kasvoi 65–74-vuotiaiden ikäryhmässä. Velkajärjestelyä hakeneiden mediaani-ikä oli 46 vuotta.

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2011–2013

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2011–2013

Perhetyypiltään suurin velkajärjestelyä hakeneiden ryhmä olivat perheisiin kuulumattomat: 42,6 prosenttia kaikista hakijoista. Miehistä perheisiin kuulumattomia oli 47,2 prosenttia ja naisista 37,9 prosenttia. Naisista toiseksi suurin ryhmä olivat yksinhuoltajataloudet (26,3 prosenttia), miehistä puolestaan avioliittotaloudessa elävät (28,0 prosenttia).

Sekä perheisiin kuulumattomia että yksinhuoltajatalouksia oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa suhteellisesti enemmän kuin koko aikuisväestössä. Vuonna 2013 velkajärjestelyä hakeneiden joukossa perheisiin kuulumattomia oli 42,6 prosenttia ja yksinhuoltajia 15,8 prosenttia. Vuoden 2012 lopussa perheisiin kuulumattomien osuus aikuisväestöstä oli 29,0 prosenttia ja yksinhuoltajien osuus 6,1 prosenttia.

Velkajärjestelyä hakeneet 2013 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön 2012

Velkajärjestelyä hakeneet 2013 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön 2012

Vuonna 2013 velkajärjestelyä hakeneista vajaa puolet (44,4 prosenttia) oli työllisiä. Työllisten osuus velkajärjestelyä hakeneista pieneni 3,4 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Toiseksi suurin ryhmä olivat eläkeläiset (25,7 prosenttia). Molempien ryhmien osuus velkajärjestelyä hakeneiden joukossa oli pienempi kuin koko aikuisväestössä, jossa työllisten osuus vuonna 2012 oli 53,8 prosenttia ja eläkeläisten osuus 30,1 prosenttia.

Työttömiä hakijoista oli 18,7 prosenttia, kun koko aikuisväestöstä työttömiä oli 6,5 prosenttia. Työttömien osuus velkajärjestelyä hakeneista kasvoi vajaat 2,0 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Velkajärjestelyä hakeneet 2013 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön 2012

Velkajärjestelyä hakeneet 2013 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön 2012

Velkajärjestelyä hakeneista työllisistä yrittäjiä oli 7,0 prosenttia ja palkansaajia 93,0 prosenttia. Yrittäjien osuus velkajärjestelyä hakeneista työllisistä oli pienempi kuin heidän osuutensa aikuisväestön työllisistä, joista yrittäjiä oli 10,7 prosenttia ja palkansaajia vastaavasti 89,3 prosenttia.


Lähde: Velkajärjestelyt 2013, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (243,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 4. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velj/2013/04/velj_2013_04_2014-01-29_tie_001_fi.html