Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Velkajärjestelyt 2021, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 27.1.2016

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2015

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2015 käräjäoikeuksiin jätettiin 4 274 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta. Hakemuksia jätettiin 32 kappaletta (0,8 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Velkajärjestelyhakemusten määrän vuodesta 2009 alkanut kasvu tasaantui vuonna 2015.

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2006–2015

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2006–2015

Aviopuolisot, yhteisvastuulliset kanssavelalliset sekä velallinen ja takaaja voivat hakea velkajärjestelyä yhdessä. Vuonna 2015 tehdyistä velkajärjestelyhakemuksista 268 hakemusta (6,3 prosenttia) oli aviopuolisoiden yhteishakemuksia. Kanssavelallisten kanssa tehtyjä yhteishakemuksia oli 29 kappaletta (0,7 prosenttia). Takaajan tekemiä hakemuksia oli 3 kappaletta. Loput 3 974 hakemusta (93,0 prosenttia) olivat yksittäisten hakijoiden tekemiä. Hakemuksista miesten jättämiä oli 2 187 kappaletta (51,2 prosenttia) ja naisten jättämiä 2 087 kappaletta (48,8 prosenttia).

Velkajärjestelyä haki vuonna 2015 yhteensä 4 252 henkilöä, mikä on 54 hakijaa (1,3 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Velkajärjestelyhakemusten määrä ja velkajärjestelyä hakeneiden henkilöiden määrä poikkeavat hieman toisistaan, sillä sama henkilö voi tehdä useita hakemuksia vuodessa.

Vuonna 2015 velkajärjestelyä hakeneet olivat iältään 21–88-vuotiaita. Ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten velkajärjestelyhakemuksia tekivät 45–54-vuotiaat, tässä ikäryhmässä hakemuksten määrä kuitenkin väheni edellisvuodesta. Lukumäärällisesti eniten hakemusten määrä kasvoi 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä. Velkajärjestelyä hakeneiden mediaani-ikä oli 47 vuotta.

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2011–2015

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2011–2015

Perhetyypiltään suurin velkajärjestelyä hakeneiden ryhmä olivat perheisiin kuulumattomat: 42,2 prosenttia kaikista hakijoista. Miehistä perheisiin kuulumattomia oli 45,3 prosenttia ja naisista 39,0 prosenttia. Miehistä avioliittotalouksissa elävät olivat toiseksi suurin ryhmä (28,9 prosenttia). Naisista toiseksi suurimman ryhmän muodostivat yksinhuoltajat (24,4 prosenttia).

Sekä perheisiin kuulumattomia että yksinhuoltajatalouksia oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa suhteellisesti enemmän kuin koko aikuisväestössä (18 vuotta täyttäneet). Vuonna 2015 velkajärjestelyä hakeneiden joukossa perheisiin kuulumattomia oli 42,2 prosenttia ja yksinhuoltajia 14,9 prosenttia. Vuoden 2014 lopussa perheisiin kuulumattomien osuus aikuisväestöstä oli 29,5 prosenttia ja yksinhuoltajien osuus 6,0 prosenttia.

Velkajärjestelyä hakeneet 2015 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön 2014

Velkajärjestelyä hakeneet 2015 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön 2014

Vuonna 2015 velkajärjestelyä hakeneista 41,9 prosenttia oli työllisiä. Työllisten osuus velkajärjestelyä hakeneista pieneni 1,3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Toiseksi suurin ryhmä olivat työttömät (23,7 prosenttia). Työttömien osuus velkajärjestelyä hakeneista kasvoi 3,6 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Työllisten osuus velkajärjestelyä hakeneiden joukossa oli pienempi kuin koko aikuisväestössä, jossa ryhmän osuus vuonna 2014 oli 51,6 prosenttia. Työttömiä sen sijaan oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa suhteellisesti enemmän kuin koko väestössä, jossa työttömien osuus vuonna 2014 oli 8,2 prosenttia.

Velkajärjestelyä hakeneet 2015 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön 2014

 Velkajärjestelyä hakeneet 2015 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön 2014

Velkajärjestelyä hakeneista työllisistä yrittäjiä oli 9,1 prosenttia ja palkansaajia 90,9 prosenttia. Yrittäjien osuus velkajärjestelyä hakeneista työllisistä oli hieman pienempi kuin heidän osuutensa koko aikuisväestön työllisistä, joista yrittäjiä oli 10,7 prosenttia ja palkansaajia vastaavasti 89,3 prosenttia.


Lähde: Velkajärjestelyt 2015, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (227,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 4. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velj/2015/04/velj_2015_04_2016-01-27_tie_001_fi.html