Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 8.6.2016

Vuonna 2015 loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden määrä kasvoi 3,0 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2015 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 4 963 velkajärjestelyasiaa. Määrä on 146 asiaa (3,0 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Käsitellyistä asioista velkajärjestelyhakemuksia oli 4 129, maksuohjelman muuttamisia 553, lisäsuoritusten vahvistamisia 225 kappaletta ja loppuun käsiteltyjä velkajärjestelyjen raukeamisia 49 kappaletta.

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka 2007–2015, 1 000 euroa

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka 2007–2015, 1 000 euroa

Loppuun käsitellyistä velkajärjestelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 3 458 tapauksessa. Vahvistettujen maksuohjelmien määrä kasvoi 168 tapauksella, sillä edellisvuonna maksuohjelma vahvistettiin 3 290 tapauksessa. Vuonna 2015 vahvistetuissa maksuohjelmissa velkojen määrä oli yhteensä 262 miljoonaa euroa. Velat ilmoitetaan osittamattomina, joten yhteishakemuksissa velkojen määrä voidaan jakaa ainakin kahdella riippuen kanssavelallisten ja takaajien määrästä. Vuonna 2015 yhteishakemuksia, joissa maksuohjelma vahvistettiin oli 272 kappaletta (7,9 prosenttia). Mediaanivelka vuonna 2015 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli 34 000 euroa.

Tilastokeskuksen velkajärjestelytilastossa loppuun käsitellyillä velkajärjestelyasioilla tarkoitetaan asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja joista on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät velkajärjestelyhakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt velkajärjestelysasiat.

Loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat 2010-2015

Asian laatu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2014-2015 (%)
Velka-asiat yhteensä 3 692 4 289 4 539 4 810 4 817 4 963 3,0
Velkajärjestelyhakemus 2 951 3 460 3 648 3 845 4 018 4 129 2,8
Maksuohjelman muuttaminen 417 435 480 550 506 553 9,3
Velkajärjestelyn raukeaminen 98 64 45 65 44 49 11,4
Lisäsuoritusten vahvistaminen 218 324 366 343 245 225 -8,2
Muu velkajärjestelyasia 8 6 0 7 4 7 75,0

Lähde: Loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat, 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (204,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velj/2015/velj_2015_2016-06-08_tie_001_fi.html