Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.6.2016

År 2015 ökade antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden med 3,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 4 963 skuldsaneringsärenden i tingsrätterna år 2015. Detta är 146 (3,0 procent) fler än året innan. Av de behandlade ärendena var 4 129 skuldsaneringsansökningar, 553 ändringar av betalningsprogram, 225 fastställanden av tilläggsprestationer och 49 förfall av slutbehandlade skuldsaneringar.


Källa: Slutbehandlade skuldsaneringsärenden, 2015. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (71,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2015/velj_2015_2016-06-08_tie_001_sv.html