Liitetaulukko 1. Velallisten asuntokuntien lukumäärä ja velkaantumisasteet 2012

Ikä ja rakenne Asuntokuntia yhteensä Velkaantumisaste,kaikki asuntokunnat, % 1) Velallisia asuntokuntia Velkaantumisaste, velalliset asuntokunnat, % 1) Asuntovelallisia asuntokuntia Velkaantumisaste, asuntovelalliset asuntokunnat, % 1)
Asuntokunnat yhteensä 2 579 781 111 1 393 711 171 869 777 216
-24 183 197 76 92 978 127 20 791 322
25 - 34 396 746 192 299 499 230 188 214 300
35 - 44 395 582 181 303 779 215 243 067 240
45 - 54 465 860 115 315 516 152 220 260 180
55 - 64 481 626 67 244 077 115 135 556 148
65 - 656 770 27 137 862 100 61 889 137
1 hengen talous 1 069 933 78 398 078 176 201 309 254
-24 106 579 65 45 435 137 8 614 386
25 - 34 151 918 142 93 410 212 44 818 333
35 - 44 103 777 143 58 325 221 38 567 281
45 - 54 144 619 101 69 237 180 43 011 231
55 - 64 195 223 64 75 437 143 41 364 191
65 - 367 817 21 56 234 116 24 935 165
1 aikuinen + väh. 1 lapsi 100 413 142 64 247 205 38 900 285
Väh. 2 aikuista + väh. 1 lapsi 465 688 180 401 659 206 329 598 230
-24 10 251 150 7 301 196 3 349 332
25 - 34 109 725 250 99 254 271 81 810 307
35 - 44 187 512 198 167 396 218 147 315 234
45 - 54 134 600 130 110 483 157 85 867 176
55 - 64 20 781 107 15 398 140 10 207 163
65 - 2 819 102 1 827 146 1 050 170
2 aikuista, ei lapsia 798 328 80 426 113 138 238 940 188
-24 53 683 73 33 432 109 7 602 290
25 - 34 98 126 175 81 399 203 49 544 279
35 - 44 48 904 166 38 947 199 29 580 233
45 - 54 108 113 107 78 033 142 52 416 174
55 - 64 220 167 61 122 299 106 67 061 135
65 - 269 335 28 72 003 93 32 737 124
Muu asuntokunta 145 419 93 103 614 125 61 030 162
1) Vuoden 2012 velkaantumisasteet eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa

Lähde: Velkaantumistilasto 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 09 1734 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2012, Liitetaulukko 1. Velallisten asuntokuntien lukumäärä ja velkaantumisasteet 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velk/2012/velk_2012_2014-01-23_tau_001_fi.html