Liitetaulukko 1. Asuntovelallisten asuntokuntien luku asuntovelan suuruuden mukaan vuonna 2015

Perhetyyppi ja ikä Asuntovelallisia asuntokuntia Asuntokuntia, joilla asuntovelkaa yli 100 000 € Osuus asuntovelallisista, % Asuntokuntia, joilla asuntovelkaa yli 200 000 € Osuus asuntovelallisista, %
Asuntokunnat yhteensä 876 874 341 840 39 86 412 10
-24 15 460 6 545 42 685 4
25 - 34 173 203 101 891 58 23 784 14
35 - 44 246 245 131 439 53 37 902 15
45 - 54 220 987 70 675 32 17 080 8
55 - 64 141 150 23 649 17 5 208 4
65 - 79 829 7 641 10 1 753 2
1 hengen talous 205 822 43 211 21 5 101 2
-24 6 095 1 759 29 57 1
25 - 34 41 084 13 937 34 1 032 3
35 - 44 39 812 11 864 30 1 576 4
45 - 54 44 198 9 019 20 1 343 3
55 - 64 42 671 4 703 11 751 2
65 - 31 962 1 929 6 342 1
1 aikuinen + väh. 1 lapsi 39 581 13 656 35 1 730 4
Väh. 2 aikuista + väh. 1 lapsi 323 157 185 789 57 55 559 17
-24 2 609 1 573 60 261 10
25 - 34 75 001 54 508 73 14 852 20
35 - 44 148 386 91 710 62 29 556 20
45 - 54 84 997 34 326 40 9 807 11
55 - 64 10 917 3 281 30 942 9
65 - 1 247 391 31 141 11
2 aikuista, ei lapsia 245 239 78 653 32 18 494 8
-24 5 724 2 913 51 297 5
25 - 34 45 643 28 713 63 7 001 15
35 - 44 29 703 15 533 52 4 404 15
45 - 54 52 445 15 270 29 3 263 6
55 - 64 69 186 11 600 17 2 445 4
65 - 42 538 4 624 11 1 084 3
Muu asuntokunta 63 075 20 531 33 5 528 9

Lähde: Velkaantumistilasto 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2015, Liitetaulukko 1. Asuntovelallisten asuntokuntien luku asuntovelan suuruuden mukaan vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velk/2015/velk_2015_2017-01-25_tau_001_fi.html