Liitetaulukko 1. Asuntovelallisten asuntokuntien luku asuntovelan suuruuden mukaan vuonna 2017

Viitehenkilön ikä ja perhetyyppi Asuntovelallisia asuntokuntia Asuntokuntia, joilla asuntovelkaa yli 100 000 € Osuus asuntovelallisista, % Asuntokuntia, joilla asuntovelkaa yli 200 000 € Osuus asuntovelallisista, %
Asuntokunnat yhteensä 878 771 351 314 40,0 95 600 10,9
-24 13 693 6 266 45,8 740 5,4
25 - 34 164 525 98 455 59,8 25 725 15,6
35 - 44 251 273 137 978 54,9 42 146 16,8
45 - 54 215 784 72 840 33,8 18 644 8,6
55 - 64 145 057 26 565 18,3 6 165 4,3
65 - 88 439 9 210 10,4 2 180 2,5
1 hengen talous 209 859 46 727 22,3 6 148 2,9
-24 5 635 1 927 34,2 87 1,5
25 - 34 40 110 14 771 36,8 1 353 3,4
35 - 44 41 331 13 005 31,5 1 897 4,6
45 - 54 43 441 9 365 21,6 1 512 3,5
55 - 64 43 913 5 293 12,1 879 2,0
65 - 35 429 2 366 6,7 420 1,2
1 aikuinen + väh. 1 lapsi 40 571 14 668 36,2 2 153 5,3
Väh. 2 aikuista + väh. 1 lapsi 317 834 187 127 58,9 60 353 19,0
-24 2 217 1 374 62,0 288 13,0
25 - 34 68 577 50 110 73,1 15 209 22,2
35 - 44 150 351 95 808 63,7 32 770 21,8
45 - 54 83 634 35 511 42,5 10 737 12,8
55 - 64 11 802 3 887 32,9 1 186 10,0
65 - 1 253 437 34,9 163 13,0
2 aikuista, ei lapsia 248 095 81 847 33,0 21 194 8,5
-24 4 897 2 630 53,7 300 6,1
25 - 34 44 811 29 025 64,8 8 247 18,4
35 - 44 30 295 16 121 53,2 4 866 16,1
45 - 54 50 704 15 596 30,8 3 518 6,9
55 - 64 70 094 12 893 18,4 2 887 4,1
65 - 47294 5 582 11,8 1 376 2,9
Muu asuntokunta 62412 20 945 33,6 5 752 9,2

Lähde: Velkaantumistilasto 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2017, Liitetaulukko 1. Asuntovelallisten asuntokuntien luku asuntovelan suuruuden mukaan vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velk/2017/velk_2017_2019-01-25_tau_001_fi.html