Liitetaulukko 2. Velallisten asuntokuntien luku ja osuus veloista velkaantumisasteen mukaan vuonna 2017

Viitehenkilön ikä ja perhetyyppi Velallisia asuntokuntia Asuntokuntia, joilla velkaa yli 3 kertaa vuositulot Osuus velallisista asuntokunnista, % Osuus veloista, % Asuntokuntia, joilla velkaa yli 5 kertaa vuositulot Osuus velallisista asuntokunnista, % Osuus veloista, %
Asuntokunnat yhteensä 1 418 998 269 748 19,0 49,2 66 737 4,7 17,3
-24 106 565 8 168 7,7 48,8 2 678 2,5 20,0
25 - 34 295 569 83 509 28,3 62,8 19 052 6,5 19,1
35 - 44 310 468 89 254 28,8 53,4 19 845 6,4 16,5
45 - 54 291 240 49 029 16,8 41,5 13 077 4,5 16,3
55 - 64 239 728 24940 10,4 36,2 7 583 3,2 16,1
65 - 175 428 14 848 8,5 38,6 4 502 2,6 20,0
1 hengen talous 423 734 80 755 19,1 57,3 25 495 6,0 25,0
-24 59 851 4 235 7,1 50,7 1 649 2,8 25,0
25 - 34 99 934 24 309 24,3 66,9 7 442 7,5 27,1
35 - 44 60 792 18 505 30,4 63,1 5 530 9,1 25,5
45 - 54 63 124 14 925 23,6 55,6 4 764 7,6 24,8
55 - 64 71 021 10 785 15,2 47,5 3 581 5,0 21,9
65 - 69 012 7 996 11,6 46,4 2 529 3,7 24,2
1 aikuinen + väh. 1 lapsi 64 722 17 655 27,3 61,5 4 856 7,5 23,3
Väh. 2 aikuista + väh. 1 lapsi 382 352 104 611 27,4 51,8 21 187 5,5 16,0
-24 5 541 1 211 21,9 64,8 343 6,2 25,4
25 - 34 85 740 34 882 40,7 66,1 6 987 8,2 19,1
35 - 44 168 983 49 968 29,6 52,0 9 486 5,6 14,8
45 - 54 103 438 16 262 15,7 39,7 3 704 3,6 14,6
55 - 64 16 571 2 021 12,2 39,2 570 3,4 18,1
65 - 2 079 267 12,1 48,4 97 4,7 29,8
2 aikuista, ei lapsia 444 293 56 282 12,7 42,2 12 430 2,8 14,1
-24 34 681 2 331 6,7 42,1 521 1,5 12,1
25 - 34 84 801 19 597 23,1 56,9 3 334 3,9 13,6
35 - 44 39 924 9 347 23,4 50,5 1 910 4,8 14,8
45 - 54 71 483 9 621 13,5 37,4 2 376 3,3 13,5
55 - 64 118 723 9 501 8,0 31,8 2 646 2,2 13,0
65 - 94 681 5 885 6,2 34,3 1 643 1,7 16,9
Muu asuntokunta 103 897 10 445 10,1 37,0 2 769 2,7 16,8

Lähde: Velkaantumistilasto 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2017, Liitetaulukko 2. Velallisten asuntokuntien luku ja osuus veloista velkaantumisasteen mukaan vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velk/2017/velk_2017_2019-01-25_tau_002_fi.html