Liitetaulukko 1. Asuntovelallisten asuntokuntien luku asuntovelan suuruuden mukaan vuonna 2018

Viitehenkilön ikä ja perhetyyppi Asuntovelallisia asuntokuntia Asuntokuntia, joilla asuntovelkaa yli 100 000 € Osuus asuntovelallisista, % Asuntokuntia, joilla asuntovelkaa yli 200 000 € Osuus asuntovelallisista, %
Asuntokunnat yhteensä 877 478 353 576 40,3 99 525 11,3
-24 13 361 6 089 45,6 747 5,6
25 - 34 160 328 96 835 60,4 26 702 16,7
35 - 44 255 719 141 108 55,2 44 344 17,3
45 - 54 211 832 72 922 34,4 19 131 9,0
55 - 64 145 618 27 198 18,7 6 405 4,4
65 - 90 620 9 424 10,4 2 196 2,4
1 hengen talous 212 452 48 335 22,8 6 572 3,1
-24 5 591 1 952 34,9 96 1,7
25 - 34 40 332 15 434 38,3 1 494 3,7
35 - 44 42 863 13 688 31,9 2 102 4,9
45 - 54 42 764 9 410 22,0 1 546 3,6
55 - 64 44 345 5 441 12,3 924 2,1
65 - 36 557 2 410 6,6 410 1,1
1 aikuinen + väh. 1 lapsi 41 335 14 973 36,2 2 332 5,6
Väh. 2 aikuista + väh. 1 lapsi 313 777 186 358 59,4 62 413 19,9
-24 2 006 1 238 61,7 258 12,9
25 - 34 64 316 47 237 73,4 15 202 23,6
35 - 44 151 335 97 402 64,4 34 321 22,7
45 - 54 82 727 36 053 43,6 11 247 13,6
55 - 64 12 105 3 950 32,6 1 219 10,1
65 - 1 288 478 37,1 166 12,9
2 aikuista, ei lapsia 248 886 83 274 33,5 22 532 9,1
-24 4 884 2 604 53,3 329 6,7
25 - 34 45 005 29 816 66,3 9 072 20,2
35 - 44 31 403 16 793 53,5 5 217 16,6
45 - 54 49 591 15 352 31,0 3 574 7,2
55 - 64 69 780 13 054 18,7 2 971 4,3
65 - 48 223 5 655 11,7 1 369 2,8
Muu asuntokunta 61 028 20 636 33,8 5 676 9,3

Lähde: Velkaantumistilasto 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Auli Hämäläinen 029 551 3615, Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 20.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2018, Liitetaulukko 1. Asuntovelallisten asuntokuntien luku asuntovelan suuruuden mukaan vuonna 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velk/2018/velk_2018_2020-03-20_tau_001_fi.html