Liitetaulukko 2. Velallisten asuntokuntien luku ja osuus veloista velkaantumisasteen mukaan vuonna 2019

Viitehenkilön ikä ja perhetyyppi Velallisia asuntokuntia Asuntokuntia, joilla velkaa yli 3 kertaa vuositulot Osuus velallisista asuntokunnista, % Osuus veloista, % Asuntokuntia, joilla velkaa yli 5 kertaa vuositulot Osuus velallisista asuntokunnista, % Osuus veloista, %
Asuntokunnat yhteensä 1 450 201 263 886 18,2 48,4 65 460 4,5 16,9
-24 115 408 8 451 7,3 43,4 2 806 2,4 18,7
25 - 34 303 809 81 102 26,7 62,2 19 753 6,5 20,1
35 - 44 323 554 89 823 27,8 53,1 19 950 6,2 16,6
45 - 54 282 856 45 902 16,2 40,5 11 642 4,1 14,9
55 - 64 241 186 23 662 9,8 34,4 6 913 2,9 14,8
65 - 183 388 14 946 8,1 37,5 4 396 2,4 18,7
1 hengen talous 456 019 81 545 17,9 55,4 25 581 5,6 24,3
-24 70 888 4 664 6,6 41,8 1 741 2,5 20,7
25 - 34 113 004 25 419 22,5 64,7 8 101 7,2 27,3
35 - 44 66 635 19 128 28,7 62,4 5 705 8,6 26,0
45 - 54 61 863 13 831 22,4 53,6 4 237 6,8 22,7
55 - 64 71 410 10 312 14,4 45,2 3 305 4,6 21,3
65 - 72 219 8 191 11,3 45,3 2 492 3,5 22,8
1 aikuinen + väh. 1 lapsi 68 465 17 607 25,7 59,4 4 783 7,0 22,1
Väh. 2 aikuista + väh. 1 lapsi 374 912 98 959 26,4 51,0 20 190 5,4 15,7
-24 4 862 1 063 21,9 63,2 341 7,0 28,1
25 - 34 77 475 30 524 39,4 66,0 6 441 8,3 20,1
35 - 44 170 823 49 560 29,0 51,9 9 392 5,5 14,8
45 - 54 102 367 15 617 15,3 38,6 3 425 3,3 13,5
55 - 64 17 184 1 947 11,3 37,3 506 2,9 16,0
65 - 2 201 248 11,3 42,7 85 3,9 25,0
2 aikuista, ei lapsia 451 390 56 511 12,5 42,3 12 450 2,8 14,2
-24 33 688 2 358 7,0 39,2 555 1,6 12,5
25 - 34 88 680 20 825 23,5 57,9 3 975 4,5 15,7
35 - 44 42 664 9 738 22,8 50,6 1 989 4,7 15,3
45 - 54 68 282 8 873 13,0 37,1 2 012 2,9 12,4
55 - 64 118 951 8 830 7,4 30,1 2 325 2,0 11,9
65 - 99 125 5 887 5,9 34,0 1 594 1,6 16,5
Muu asuntokunta 99 415 9 264 9,3 34,7 2 456 2,5 15,0

Lähde: Velkaantumistilasto 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Auli Hämäläinen 029 551 3615, Hannele Orjala , toimeentulo@tilastokeskus.fi


Päivitetty 28.1.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2019, Liitetaulukko 2. Velallisten asuntokuntien luku ja osuus veloista velkaantumisasteen mukaan vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velk/2019/velk_2019_2021-01-28_tau_002_fi.html