Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.12.2021

Asuntovelallisten asuntokuntien velkaantumisaste keskimäärin 227 prosenttia

Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli velkaa keskimäärin 227 prosenttia käytettävissä olevista rahatuloistaan vuonna 2020. Yhden aikuisen ja vähintään yhden lapsen asuntokunnilla oli eniten velkaa suhteessa tuloihin, 267 prosenttia. Yhden hengen talouksilla oli velkaa 262 prosenttia suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin. Kahden aikuisen lapsiperheiden velkaantumisaste oli myös keskimääräistä velkaantumisastetta suurempi, 243 prosenttia tuloista. Kaikkien asuntokuntien velkaantumisaste oli 114 prosenttia vuonna 2020. Velkaantumisaste oli kolme prosenttiyksikköä vuotta 2019 suurempi.

Asuntovelallisten asuntokuntien velkaantumisasteet perhetyypeittäin vuosina 2002–2020, %

Asuntovelallisten asuntokuntien velkaantumisasteet perhetyypeittäin vuosina 2002–2020, %

Vuonna 2020 velallisia asuntokuntia oli kaikkiaan 1,46 miljoonaa, mikä oli 53 prosenttia kaikista asuntokunnista. Velallisilla asuntokunnilla oli velkaa yhteensä 131,6 miljardia euroa, mikä oli reaalisesti 3,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Vajaalla viidenneksellä velallisista asuntokunnista, eli 277 770 asuntokunnalla, oli velkaa vähintään kolme kertaa vuositulojen verran. Näiden asuntokuntien velkojen osuus kaikista veloista oli 50,4 prosenttia. Asuntokuntia, joilla oli velkaa vähintään viisi kertaa vuositulojen verran, oli 72 860, mikä oli viisi prosenttia velallisista asuntokunnista. Asuntokuntien kaikista veloista 18,6 prosenttia oli näillä asuntokunnilla.

Suuret velat olivat yleisimpiä asuntokunnissa, joiden viitehenkilö oli 35–44-vuotias. 94 660:lla, eli 29 prosentilla tämän ikäluokan velallisista asuntokunnista oli velkaa vähintään kolme kertaa vuositulojen verran. Myös 25–34-vuotiaiden ikäluokassa vähintään kolme kertaa vuositulojen verran velkaa olevien asuntokuntien osuus kaikista velallisista asuntokunnista oli lähes yhtä korkea. Tässä ikäluokassa 86 230 asuntokunnalla, eli 28 prosentilla, oli velkaa vähintään kolminkertaisesti suhteutettuna vuosituloihin.

Asuntovelallisia asuntokuntia, joilla oli velkaa vähintään kolme kertaa vuositulojen verran, oli 258 560, eli 30 prosenttia asuntovelallisista asuntokunnista vuonna 2020. Yleisimpiä suuret velat olivat Ahvenanmaan ja pääkaupunkiseudun asuntokunnilla. Pääkaupunkiseudun sekä Ahvenanmaan asuntovelallisista asuntokunnista 42 prosentilla oli velkaa vähintään kolme kertaa vuositulojen verran. Myös muun Helsinki-Uudenmaan alueella vähintään kolminkertaiset velat suhteessa vuosituloihin oli 34 prosentilla asuntovelallisista asuntokunnista, mikä ylitti koko maan osuuden. Pienimmät osuudet suurissa veloissa olivat muun Etelä-Suomen ja Pohjois- ja Itä-Suomen alueilla, joissa noin neljänneksellä asuntovelallisista asuntokunnista oli kolminkertainen määrä velkaa suhteessa vuosituloihin.

Alimman tuloviidenneksen asuntovelallisista asuntokunnista 41 prosentilla oli velkaa vähintään kolme kertaa vuositulojen verran. Muissa tuloviidenneksissä suurten velkojen osuus vaihteli toisiksi alimman tuloviidenneksen 32 prosentista ylimmän tuloviidenneksen 27 prosenttiin.


Lähde: Velkaantumistilasto 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Kohvakka 029 551 3534, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/velk/2020/velk_2020_2021-12-17_tie_002_fi.html