Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.7.2009

Veroaste nousi hieman vuonna 2008

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan 43,1 prosenttia vuonna 2008. Vuonna 2007 veroaste oli 43,0 prosenttia. Veroaste nousi, koska verokertymä kasvoi enemmän kuin nimellinen bruttokansantuote. Vuonna 2008 verokertymä kasvoi 3,1 prosenttia ja nimellinen bruttokansantuote 2,8 prosenttia. Veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja kerättiin yhteensä 79,6 miljardia euroa.

Tuloveroja vuonna 2008 kertyi 31,1 miljardia euroa, 2,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteisöjen maksaman tuloveron tuotto pieneni seitsemän prosenttia ollen 6,4 miljardia euroa. Myös valtionhallinnon saama kotitalouksien tulovero pieneni hieman. Sen sijaan paikallishallinnon saama kotitalouksien tulovero kasvoi, jolloin kotitalouksien tuloveroja kertyi yhteensä 24,2 miljardia euroa, 4,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2007. Pakollisia sosiaaliturvamaksuja kerättiin 22,3 miljardia euroa. Niistä 16,7 miljardia euroa oli työeläkemaksuja, joita kertyi 6,6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Nettoveroaste, joka tarkoittaa veroastetta vähennettynä julkisyhteisöjen kotitalouksille ja yrityksille maksamilla tukipalkkioilla, tulon- ja pääomansiirroilla, oli 21,8 prosenttia vuonna 2008. Vuonna 2007 nettoveroaste oli 22,2 prosenttia. Nettoveroaste aleni, sillä bruttokansantuotteeseen suhteutettuna julkiset siirrot kasvoivat nopeammin kuin verokertymä. Eläkemenojen kasvu oli suurin julkisten siirtojen kasvuun vaikuttanut tekijä.

Helmikuussa julkaistujen ensimmäisten ennakkotietojen mukaan vuoden 2008 veroaste oli 42,7 prosenttia. Nyt julkaistujen tarkistettujen ennakkotietojen mukainen korkeampi veroaste, 43,1 prosenttia, selittyy pääasiassa nimellisen bruttokansantuotteen tarkentumisella alaspäin.

Tarkemmat verotiedot nimikkeittäin löytyvät tietokantataulukoista vuodesta 1975 lähtien.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut sektoreittain, 2007–2008 1)

Sektori Vuosi Miljoonaa euroa Osuus BKT:sta, %
S13+S212 Yhteensä 2007 77 265 43,0
2008 79 642 43,1
S1311 Valtionhallinto 2007 40 768 22,7
2008 41 261 22,3
S1313 Paikallishallinto 2007 16 478 9,2
2008 17 505 9,5
S1314 Sosiaaliturvarahastot 2007 19 819 11,0
2008 20 670 11,2
S212 Euroopan unionin toimielimet 2007 200 0,1
2008 206 0,1
1) Ennakkotieto

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Suutarinen (09) 1734 3302, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (231,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.7.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vermak/2008/vermak_2008_2009-07-09_tie_001_fi.html