Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.7.2011

Veroaste 42,1 prosenttia vuonna 2010

Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli 42,1 prosenttia vuonna 2010. Vuotta aiemmin veroaste oli 42,6 prosenttia. Veroaste laski, koska verokertymä kasvoi hitaammin kuin nimellinen bruttokansantuote. Yhtä alhainen veroaste on viimeksi ollut vuonna 1987. Veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja kerättiin vuonna 2010 yhteensä 76,0 miljardia euroa, mikä on noin kolme prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tiedot käyvät ilmi kansantalouden tilinpidon vuotta 2010 koskevista tarkistetuista ennakkotiedoista. Tiedot eivät muuttuneet oleellisesti verrattuna maaliskuun alussa julkaistuihin.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut sektoreittain, 2009–2010 1)

Sektori Vuosi Miljoonaa euroa Osuus BKT:sta, %
S13+S212 Yhteensä 2009 73 835 42,6
2010 75 959 42,1
S1311 Valtionhallinto 2009 34 061 19,7
2010 34 685 19,2
S1313 Paikallishallinto 2009 17 595 10,2
2010 18 535 10,3
S1314 Sosiaaliturvarahastot 2009 22 026 12,7
2010 22 587 12,5
S212 Euroopan unionin toimielimet 2009 153 0,1
2010 152 0,1
1) Ennakkotieto

Vuonna 2010 kotitalouksilta kertyi tuloveroja 22,3 miljardia euroa, eli noin prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vaikka kunnallisveron tuotto kasvoi kolme prosenttia, pieneni valtion tuloverokertymä yhdeksän prosenttia, mikä pienensi kotitalouksien koko tuloverokertymää. Valtion tulovero sisältää sekä ansio- että pääomatuloveron. Sen sijaan yhteisöveron tuotto kääntyi reippaaseen kasvuun vuonna 2010. Kasvua oli 30 prosenttia, jolloin yhteisöveroa kertyi noin miljardi euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Valtion verokertymä oli vuonna 2010 kokonaisuudessaan 34,7 miljardia euroa, mikä on 1,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Kunnille veroja kertyi 18,5 miljardia euroa, 5,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Sosiaaliturvarahastoille kertyi pakollisia sosiaaliturvamaksuja 22,6 miljardin euron edestä. Niistä lähes 77 prosenttia oli työeläkemaksuja.

Nettoveroaste, joka tarkoittaa veroastetta vähennettynä julkisyhteisöjen kotitalouksille ja yrityksille maksamilla tukipalkkioilla, tulon- ja pääomasiirroilla, oli 17,2 prosenttia vuonna 2010. Vuonna 2009 nettoveroaste oli 17,8 prosenttia.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Suutarinen (09) 1734 3302, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (251,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.7.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vermak/2010/vermak_2010_2011-07-14_tie_001_fi.html