Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.3.2022

Verokertymä kasvoi 8,7 prosenttia vuonna 2021

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 8,7 prosenttia vuonna 2021. Osa kasvusta johtuu koronapandemian vuoksi tavanomaista pienemmiksi jääneistä vertailuvuoden 2020 luvuista. Kertymä oli yhteensä 108,3 miljardia euroa. Veroaste kasvoi edellisvuodesta 0,9 prosenttiyksikköä 42,8 prosenttiin. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Tiedot käyvät ilmi kansantalouden tilinpidon vuotta 2021 koskevista ennakkotiedoista.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut sektoreittain, 2020 - 2021 1)

2020 2021 1)
S13+S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan unionin toimielimet Miljoonaa euroa 99 636 108 303
Suhde BKT:hen, % 41,9 42,8
S1311 Valtionhallinto Miljoonaa euroa 47 312 51 809
Suhde BKT:hen, % 19,9 20,5
S1313 Paikallishallinto Miljoonaa euroa 24 589 25 758
Suhde BKT:hen, % 10,3 10,2
S1314 Sosiaaliturvarahastot Miljoonaa euroa 27 326 30 261
Suhde BKT:hen, % 11,5 12,0
S212 Euroopan unionin toimielimet Miljoonaa euroa 409 475
Suhde BKT:hen, % 0,2 0,2
1) Ennakkotieto

Veroasteen lisäksi voidaan tarkastella nettoveroastetta, joka lasketaan vähentämällä julkisyhteisöjen saamista veroista niiden yksityisille kotimaisille sektoreille maksamat tulonsiirrot. Vuonna 2021 nettoveroaste oli 17,4 prosenttia bruttokansantuotteesta ja lukema oli 2,0 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisenä vuonna. Tulonsiirtoja tehtiin edelleen enemmän kuin ennen koronapandemiaa, joten nettoveroaste jäi pienemmäksi kuin vuotta 2020 edeltävinä vuosina.

Arvonlisäveron tuotto kasvoi edellisvuodesta 7,0 prosenttia ja oli 23,6 miljardia euroa. Muiden tavaroista ja palveluista maksettujen verojen kertymät pienenivät 0,5 prosenttia, euromääräisesti merkittävimpänä auto- ja moottoripyörävero, jonka kertymä 515 miljoonaa euroa oli 27,8 prosenttia edellisvuotta pienempi. Arpajaisveron kertymä pieneni verokannan alentamisen vuoksi 57,7 prosenttia ja oli vain 69 miljoonaa euroa. Ajoneuvoveron kertymä 1,1 miljardia euroa oli puolestaan 2,9 prosenttia edellisvuotta pienempi. Kasvaneista veroista mainittakoon rahapelitoiminnan voittovarat, jotka kasvoivat 9,8 prosenttia ja olivat 819 miljoonaa euroa, mutta eivät palautuneet koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Muiden tavaroista ja palveluista maksettujen verojen luokkaan kuuluu myös valmisteveroja. Ne siirtyivät vuoden 2021 alusta oma-aloitteisten verojen maksurytmiin, jolloin luvut perustuvat maaliskuun julkistuksessa viimeisen kuukauden osalta ennusteeseen. Merkittävimpien valmisteverojen kertymät – energiaverot 4,3 miljardia, alkoholijuomavero 1,5 miljardia ja tupakkavero 1,1 miljardia euroa – ovat tällä tarkkuustasolla samat kuin vuonna 2020. Muutosprosentteihin palataan syyskuun julkistuksessa.

Kotitalouksien maksaman tuloveron kertymä kasvoi 8,0 prosenttia edellisvuodesta ja oli 32,3 miljardia euroa. Yhteisöjen tuloveron kertymä kasvoi peräti 30,6 prosenttia ja oli 6,6 miljardia euroa. Omaisuusverojen kertymä kasvoi 6,1 prosenttia. Perintö- ja lahjaveron kertymä vuonna 2021 oli 826 miljoonaa euroa, mikä oli 3,6 prosenttia suurempi kuin vuonna 2020. Varainsiirtoveron kertymä oli 1,0 miljardia euroa ja se kasvoi edellisvuodesta 21,9 prosenttia.

Luottolaitoksilta kerättyä EU-vakausmaksua kirjattiin Euroopan unionin toimielimien verotuloksi 270 miljoonaa euroa. Tuonnin veroja EU:lle tilitettiin 205 miljoonaa euroa.

Valtion verokertymä oli vuonna 2021 yhteensä 51,8 miljardia euroa, mikä oli 9,5 prosenttia edellisvuotta suurempi. Paikallishallinnon verokertymä oli 25,8 miljardia euroa ja siinä oli kasvua 4,8 prosenttia. Paikallishallinnon verokertymästä suurin osa tulee kotitalouksien tuloverosta, jonka jakautumiseen veronsaajien kesken vaikuttavat mm. valtion ansiotuloveron ja kunnallisveron erilaiset asteikot ja pääomatuloveron osuus. Molempien sektoreiden yhteisöveron kertymä kasvoi, lisäksi valtion verokertymää kasvatti merkittävästi ylempänä käsitelty arvonlisävero.

Sosiaaliturvarahastojen pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 10,7 prosenttia ja yhteensä maksuja kerättiin 30,3 miljardia euroa. Vakuutettujen muihin sosiaaliturvamaksuihin lisättiin vuoden 2021 alussa voimaan astunut korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksu (19 miljoonaa).

Verojen ja veronluonteisten maksujen osuus julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaistuloista oli 81,4 prosenttia vuonna 2021.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Reija Haapanen 029 551 3592, Johannes Kolu 029 551 3686, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (234,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vermak/2021/vermak_2021_2022-03-15_tie_001_fi.html