Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 3.11.2016

40–44-vuotiaat korkeimmin koulutettuja vuonna 2015

Vuoden 2015 loppuun mennessä 3 245 724  henkeä eli 71 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut tutkinnon perusasteen jälkeen. Kasvua edelliseen vuoteen oli 1 prosentti. Korkeimmin koulutettuja olivat 40–44-vuotiaat, joista tutkinnon oli suorittanut 86 prosenttia.

Väestö koulutusasteen, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan 2015

Väestö koulutusasteen, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan 2015

Korkeimmin koulutettuja vuonna 2015 olivat 40–44-vuotiaat, joista korkea-asteen tutkinnon oli suorittanut 46 prosenttia. Nuoremmissa ikäryhmissä korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus ei nouse yhtä korkeaksi, joten tarkasteltaessa korkea-asteen tutkinnon suorittaneita, väestön koulutustason nousu on pysähtynyt. 35–39-vuotiaiden ikäryhmässä korkea-asteen tutkinnon suorittaneita oli 45 prosenttia ja 30–34-vuotiaiden ikäryhmässä 40 prosenttia. Koulutustason nousun pysähtyminen on seurausta alimman korkea-asteen asteittaisesta poistumisesta koulutusjärjestelmästä. 40–44-vuotiaiden ikäryhmässä alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneita on 13 prosenttia, kun taas 35–39-vuotiaiden ikäryhmässä vastaava osuus on 4 prosenttia. Alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ovat poistuneet lähes kokonaan 30–34-vuotiaiden ikäryhmästä. Tarkempia tietoja koulutusasteesta löytyy sekä liitetaulukosta 2 että tietokantatauluista .

Vuonna 2015 pelkän perusasteen suorittaneita 20–29-vuotiaita oli 116 589 henkilö’, mikä on 17 prosenttia ikäluokasta. Miehistä perusasteen varassa oli 19 prosenttia ja naisista 15 prosenttia ikäluokasta. Alimmillaan perusasteen varassa olevien osuus oli 2000-luvun alussa, jolloin osuus oli 16 prosenttia.

Tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan* ja sukupuolen mukaan 2015

Tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan* ja sukupuolen mukaan 2015
* Kansallinen koulutusluokitus 2016.

Vuonna 2015 koulutusalat olivat voimakkaasti sukupuolen mukaan segregoituneita. Miesenemmistöisiä aloja olivat maa- ja metsätalousalat, tekniikan alat, tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä yleissivistävä koulutus. Selkeimmin miesenemmistöinen ala oli tekniikan ala, jonka tutkinnon suorittaneista miehiä oli 84 prosenttia. Naisenemmistöisin koulutusala vuonna 2015 oli terveys- ja hyvinvointiala, jonka tutkinnon suorittaneista naisia oli 88 prosenttia. Selkeästi naisenemmistöisiä koulutusaloja olivat myös humanistiset ja taidealat, kasvatusalat, palvelualat sekä yhteiskunnalliset alat. Naisten miehiä korkeampi koulutustaso näkyy koulutusalojen sukupuolijakaumissa. Naisenemmistöiset koulutusalat ovat usein korkeakoulutusaloja, kun miesenemmistöiset koulutusalat painottuvat toiselle asteelle.

Toisen polven ulkomaalaistaustaisten koulutustaso ikäryhmän mukaan 2015

Ikä 15 vuotta täyttänyt väestö Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa Tutkinnon suorittaneita yhteensä Keskiaste Korkea-aste
  %   %   %   %   %
Yhteensä 11 662 100,0 7 269 62,3 4 393 37,7 3 488 29,9 905 7,8
15-24 8 965 100,0 6 431 71,7 2 534 28,3 2 474 27,6 60 0,7
25-34 558 100,0 141 25,3 417 74,7 266 47,7 151 27,1
35-44 167 100,0 29 17,4 138 82,6 69 41,3 69 41,3
45-54 156 100,0 20 12,8 136 87,2 79 50,6 57 36,5
55-64 497 100,0 110 22,1 387 77,9 211 42,5 176 35,4
65-74 914 100,0 331 36,2 583 63,8 300 32,8 283 31,0
75- 405 100,0 207 51,1 198 48,9 89 22,0 109 26,9

Toisen polven eli Suomessa syntyneet ulkomaalaistaustaiset ovat valtaosin nuorta väestöä. Toisen polven ulkomaalaistaustaisista 77 prosenttia kuuluu ikäryhmään 15–24-vuotiaat, joiden koulutusura on vasta alussa. Korkeimmin koulutettuja toisen polven ulkomaalaistaustaisista ovat 45–54-vuotiaat, joista perusasteen jälkeisen tutkinnon on suorittanut 87 prosenttia ja korkea-asteen suorittaneita on 37 prosenttia.


Lähde: Koulutustilastot 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (256,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 3.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2015/vkour_2015_2016-11-03_tie_001_fi.html