Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.11.2016

Högst utbildade år 2015 var 40–44-åringarna

Fram till slutet av år 2015 hade 3 245 724 personer, dvs. 71 procent av den befolkning som fyllt 15 år, en examen efter grundnivå. Jämfört med föregående år var ökningen 1 procent. Högst utbildade var 40–44-åringarna, av vilka 86 procent hade avlagt examen.

Befolkningen efter utbildningsnivå, ålder och kön 2015

Befolkningen efter utbildningsnivå, ålder och kön 2015

Högst utbildade år 2015 var 40–44-åringarna, av vilka 46 procent hade avlagt examen på högre nivå. Bland de yngre åldersgrupperna är andelen som avlagt examen på högre nivå inte lika hög, vilket innebär att när man granskar dem som avlagt examen på högre nivå har ökningen av befolkningens utbildningsnivå stannat av. Bland 35–39-åringarna var andelen som avlagt examen på högre nivå 45 procent och bland 30–34-åringarna 40 procent. Att ökningen av utbildningsnivån har stannat av är en följd av att utbildningen på lägsta högre nivå stegvis försvunnit från utbildningssystemet. Bland 40–44-åringarna är andelen som avlagt examen på lägsta högre nivå 13 procent, medan andelen är 4 procent bland 35–39-åringarna. Det finns nu få som avlagt examen på lägsta högre nivå bland 30–34-åringarna. Mer detaljerade uppgifter om utbildningsnivån finns både i tabellbilaga 2 och i databastabellerna .

År 2015 uppgick antalet 20–29-åringar som enbart genomgått utbildning på grundnivå till 116 589, vilket är 17 procent av åldersklassen. Av männen hade 19 procent av åldersklassen ingen utbildning efter grundnivån och av kvinnorna 15 procent. Som lägst var andelen utan utbildning efter grundnivån i början av 2000-talet, då den var 16 procent.

Personer som avlagt examen efter utbildningsområd* och kön 2015

Personer som avlagt examen efter utbildningsområd* och kön 2015
*Nationell Utbildningsklassificering 2016.

År 2015 var utbildningsområdena kraftigt segregerade efter kön. Områden med manlig majoritet var lant- och skogsbruk, teknik, databehandling och datakommunikation samt allmänbildande utbildning. Utbildningsområdet med den klart högsta manliga majoriteten var teknik. Av dem som avlagt examen inom området var 84 procent män. Utbildningsområdet där kvinnorna hade störst majoritet år 2015 var hälso- och välfärdsområdet, där 88 procent av dem som avlagt examen var kvinnor. Utbildningsområden med tydlig kvinnlig majoritet var också humanistiska områden och konstområden, pedagogiska områden, utbildning inom servicebranscher samt samhällsvetenskapliga områden. Högre utbildningsnivå bland kvinnor än män syns i könsfördelningen inom utbildningsområdena. Utbildningsområden med kvinnlig majoritet finns ofta inom högskoleutbildning, medan utbildningsområdena med manlig majoritet för det mesta finns inom andra stadiet.

Andra generationens inrikesfödda med utländsk bakgrund efter utbildningsnivå och ålder 2015

Ålder Totalt Ingen examen efter
grundskolenivån
Personer som avlagt
examen
Mellannivå Högre nivå
  %   %   %   %   %
Totalt 11 662 100,0 7 269 62,3 4 393 37,7 3 488 29,9 905 7,8
15-24 8 965 100,0 6 431 71,7 2 534 28,3 2 474 27,6 60 0,7
25-34 558 100,0 141 25,3 417 74,7 266 47,7 151 27,1
35-44 167 100,0 29 17,4 138 82,6 69 41,3 69 41,3
45-54 156 100,0 20 12,8 136 87,2 79 50,6 57 36,5
55-64 497 100,0 110 22,1 387 77,9 211 42,5 176 35,4
65-74 914 100,0 331 36,2 583 63,8 300 32,8 283 31,0
75- 405 100,0 207 51,1 198 48,9 89 22,0 109 26,9

Merparten av andra generationens inrikes födda med utländsk bakgrund tillhör den unga befolkningen. Av de inrikes födda med utländsk bakgrund hör 77 procent till åldersgruppen 15–24-åringar, som är i början av sin utbildningsbana. De högst utbildade av de inrikes födda med utländsk bakgrund är 45–54-åringarna, av vilka 87 procent har avlagt examen efter grundnivån och 37 procent har avlagt examen på högre nivå.


Källa: Utbildning 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2015/vkour_2015_2016-11-03_tie_001_sv.html