Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 16. Museossa käyminen (muu kuin taidemuseo), 15 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2009, 2017) %

15 vuotta täyttäneet Käynyt museossa 12 kk aikana Käynyt museossa aikaisemmin Ei ole koskaan käynyt museossa Muut arvot tai puuttuva tieto Yhteensä N(painot.)
Sukupuolet yhteensä 1981 40 52 7 0 1) 100 2263
1991 42 48 10 0 100 4054
2002 33 51 11 5 100 3151
2009 40 55 5 0 100 4403
2017 35 44 16 5 100 6715
Miehet 1981 38 53 9 0 100 1068
1991 41 50 9 0 100 1948
2002 33 50 11 6 100 1542
2009 37 57 6 0 100 2053
2017 34 43 19 4 100 3278
Naiset 1981 43 51 6 0 100 1195
1991 42 47 11 0 100 2106
2002 33 52 10 4 100 1609
2009 42 54 4 0 100 2350
2017 35 45 14 6 100 3436
Sosioekonominen asema yhteensä 1981 40 52 7 0 100 2263
1991 42 48 10 0 100 4054
2002 33 51 11 5 100 3151
2009 40 55 5 0 100 4403
2017 35 44 16 5 100 6715
Yrittäjä (0-1) 1981 31 56 13 - 2) 100 179
1991 42 50 8 - 100 380
2002 38 48 9 5 100 222
2009 42 54 3 - 100 319
2017 41 38 18 3 100 325
Ylempi toimihenkilö (2) 1981 71 27 1 - 100 210
1991 63 32 5 - 100 384
2002 51 41 5 3 100 382
2009 55 43 2 - 100 624
2017 55 38 6 2 100 844
Alempi toimihenkilö (3) 1981 51 46 2 0 100 418
1991 50 45 5 0 100 713
2002 41 51 6 3 100 536
2009 45 53 2 - 100 801
2017 37 43 16 4 100 1061
Työntekijä (4-5) 1981 33 61 6 - 100 510
1991 33 57 10 0 100 775
2002 28 57 10 5 100 515
2009 32 60 8 0 100 647
2017 25 47 25 4 100 731
Eläkkeellä tai pitkäaikaissairas (6) 1981 26 56 17 1 100 491
1991 29 54 18 0 100 1012
2002 22 55 16 8 100 826
2009 31 62 7 0 100 1209
2017 27 48 17 9 100 2122
Työtön (7) 1981 31 63 6 - 100 62
1991 35 53 12 1 100 191
2002 25 57 11 6 100 175
2009 36 57 6 0 100 289
2017 28 47 23 2 100 393
Opiskelija tai koululainen (8) 1981 55 43 2 0 100 266
1991 57 40 3 0 100 455
2002 39 43 12 6 100 400
2009 44 50 5 - 100 384
2017 41 39 18 3 100 863
Omaa kotitaloutta hoitava tai muu (9) 1981 28 65 6 - 100 127
1991 45 44 11 - 100 144
2002 24 56 9 10 100 95
2009 35 59 6 - 100 113
2017 37 48 13 2 100 210
Sosioekonominen asema tuntematon 1981 . 3) . . . . .
1991 . . . . . .
2002 .. 4) .. .. .. 100 1
2009 .. .. .. .. 100 17
2017 31 43 13 14 100 167
1) Suure on pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
2) Ei yhtään.
3) Tieto on epälooginen esitettäväksi.
4) Tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.

Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Juha Haaramo 029 551 3666, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 21.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Kulttuuriosallistumisen muutokset 2017, Liitetaulukko 16. Museossa käyminen (muu kuin taidemuseo), 15 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2009, 2017) % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2017/01/vpa_2017_01_2018-11-21_tau_016_fi.html