Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 18. Elokuvissa käyminen, 15 vuotta täyttäneet (1991, 2002, 2009, 2017) %

15 vuotta täyttäneet Käynyt elokuvissa 12 kk aikana Ei ole käynyt elokuvissa 12 kk aikana Ei ole koskaan käynyt elokuvissa Muut arvot tai puuttuvat tieto Yhteensä N(painot.)
Sukupuolet yhteensä 1991 45 55 . 1) . 100 4054
2002 49 48 3 0 2) 100 3151
2009 49 49 2 0 100 4403
2017 59 36 5 1 100 6715
Miehet 1991 47 53 . . 100 1948
2002 48 49 3 - 3) 100 1542
2009 46 52 2 0 100 2053
2017 57 37 5 1 100 3278
Naiset 1991 44 56 . . 100 2106
2002 49 48 3 0 100 1609
2009 51 47 2 - 100 2350
2017 60 34 5 1 100 3436
Sosioekonominen asema yhteensä 1991 45 55 . . 100 4054
2002 49 48 3 0 100 3151
2009 49 49 2 0 100 4403
2017 59 36 5 1 100 6715
Yrittäjä (0-1) 1991 41 59 . . 100 380
2002 44 54 1 - 100 222
2009 51 48 2 - 100 319
2017 63 33 4 - 100 325
Ylempi toimihenkilö (2) 1991 68 32 . . 100 384
2002 76 23 1 - 100 382
2009 71 28 1 - 100 624
2017 82 17 2 - 100 844
Alempi toimihenkilö (3) 1991 56 44 . . 100 713
2002 64 35 1 - 100 536
2009 63 35 2 - 100 801
2017 70 29 2 - 100 1061
Työntekijä (4-5) 1991 44 56 . . 100 775
2002 44 55 1 - 100 515
2009 44 54 2 0 100 647
2017 62 33 4 1 100 731
Eläkkeellä tai pitkäaikaissairas (6) 1991 11 89 . . 100 1012
2002 16 77 6 0 100 826
2009 21 76 3 0 100 1209
2017 34 56 9 1 100 2122
Työtön (7) 1991 52 48 . . 100 191
2002 40 57 3 - 100 175
2009 46 52 2 - 100 289
2017 52 40 7 1 100 393
Opiskelija tai koululainen (8) 1991 88 12 . . 100 455
2002 85 13 2 - 100 400
2009 80 18 2 - 100 384
2017 80 16 3 0 100 863
Omaa kotitaloutta hoitava tai muu (9) 1991 51 49 . . 100 144
2002 42 51 7 - 100 95
2009 52 43 6 - 100 113
2017 63 32 5 1 100 210
Sosioekonominen asema tuntematon 1991 . . . . . .
2002 .. 4) .. .. .. 100 1
2009 .. .. .. .. 100 17
2017 61 33 2 3 100 167
1) Tieto on epälooginen esitettäväksi.
2) Suure on pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
3) Ei yhtään.
4) Tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.

Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Juha Haaramo 029 551 3666, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 21.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Kulttuuriosallistumisen muutokset 2017, Liitetaulukko 18. Elokuvissa käyminen, 15 vuotta täyttäneet (1991, 2002, 2009, 2017) % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2017/01/vpa_2017_01_2018-11-21_tau_018_fi.html