Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Näyttelemisen, runonlausunnan, valokuvauksen tai videokuvauksen harrastaminen, 15 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2009, 2017) %

15 vuotta täyttäneet Näyttelee harrastajateatterissa tai muussa ryhmässä Runonlausunta Valokuvaus Videokuvaus N(painot.)
Sukupuolet yhteensä 1981 1 2 . 1) . 2263
1991 1 2 . . 4054
2002 2 4 27 9 3151
2009 1 . 28 9 4403
2017 1 1 23 8 6715
Miehet 1981 1 1 . . 1068
1991 1 1 . . 1948
2002 2 4 29 12 1542
2009 1 . 29 11 2053
2017 1 1 21 10 3278
Naiset 1981 2 3 . . 1195
1991 1 3 . . 2106
2002 2 5 25 7 1609
2009 2 . 26 7 2350
2017 1 1 25 6 3436
Sosioekonominen asema yhteensä 1981 1 2 . . 2263
1991 1 2 . . 4054
2002 2 4 27 9 3151
2009 1 . 28 9 4403
2017 1 1 23 8 6715
Yrittäjä (0-1) 1981 1 1 . . 179
1991 1 3 . . 380
2002 1 4 31 12 222
2009 3 . 33 14 319
2017 1 1 28 12 325
Ylempi toimihenkilö (2) 1981 2 1 . . 210
1991 1 2 . . 384
2002 2 6 36 15 382
2009 2 . 33 14 624
2017 1 0 25 9 844
Alempi toimihenkilö (3) 1981 2 2 . . 418
1991 1 2 . . 713
2002 1 5 30 10 536
2009 1 . 31 9 801
2017 1 1 24 7 1061
Työntekijä (4-5) 1981 1 1 . . 510
1991 1 1 . . 775
2002 2 3 23 9 515
2009 1 . 24 8 647
2017 - - 20 8 731
Eläkkeellä tai pitkäaikaissairas (6) 1981 1 3 . . 491
1991 1 3 . . 1012
2002 2 5 23 3 826
2009 1 . 22 4 1209
2017 1 2 23 7 2122
Työtön (7) 1981 - - . . 62
1991 0 1 . . 191
2002 2 2 28 13 175
2009 2 . 30 11 289
2017 1 1 24 9 393
Opiskelija tai koululainen (8) 1981 4 3 . . 266
1991 2 1 . . 455
2002 2 4 22 11 400
2009 2 . 24 8 384
2017 2 1 22 10 863
Omaa kotitaloutta hoitava tai muu (9) 1981 1 2 . . 127
1991 1 1 . . 144
2002 - 4 36 12 95
2009 2 . 35 17 113
2017 2 3 28 13 210
Sosioekonominen asema tuntematon 1981 . . . . .
1991 . . . . .
2002 .. 2) .. .. .. 1
2009 .. .. .. .. 17
2017 2 0 3) 17 5 167
1) Tieto on epälooginen esitettäväksi.
2) Tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
3) Suure on pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.

Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Juha Haaramo 029 551 3666, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 21.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Kulttuuriosallistumisen muutokset 2017, Liitetaulukko 28. Näyttelemisen, runonlausunnan, valokuvauksen tai videokuvauksen harrastaminen, 15 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2009, 2017) % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2017/01/vpa_2017_01_2018-11-21_tau_028_fi.html