Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Digitaalisten pelien pelaaminen nelinkertaistunut 25 vuodessa

Digitaalisten pelien pelaaminen on yleistä koko väestössä. Vaikka 10–14-vuotiaat pojat ovat yhä aktiivisimmat pelaajat, digipelaaminen ei ole enää vain lasten- tai nuorisokulttuuria. Ainakin kerran vuodessa digitaalisia pelejä pelasi yli puolet (55 %) kymmenen vuotta täyttäneestä väestöstä. Osuus on nelinkertaistunut 90-luvun alusta (13 %). Samaan aikaan vähintään kerran kuussa pelaavien mediaani-ikä on noussut 19 vuodesta 35 vuoteen. Pelaamisen kasvu on ollut suurinta yli 44-vuotiaiden keskuudessa.

Kuvio 1. Digitaalisten pelien pelaaminen vähintään kerran vuodessa, %

Kuvio 1. Digitaalisten pelien pelaaminen vähintään kerran vuodessa, %

1.1 Yksin pelattavat tietokonepelit ja mobiilipelit suosituimmat pelityypit

Yksin pelattavat tietokonepelit, esimerkiksi Pasianssi, ovat pitäneet pintansa yllättävänkin hyvin, mutta mobiilipelit, kuten Pokémon Go, haastavat perinteisten tietokonepelien asemaa suosituimpana säännöllisesti pelattavana pelityyppinä. Mobiililaitteiden käytön yleistyminen on yksi syy siihen, miksi pelaaminen on laajentunut pelaajien ydinjoukon lisäksi muuhun väestöön. Tietokoneiden yleistyminen vanhemmissa ikäryhmissä on omalta osaltaan ylläpitänyt yksin pelattavien tietokonepelien suosiota.

Yksin pelattavat tietokonepelit, mobiilipelit ja konsolipelit olivat suosituimmat säännöllisesti eli vähintään kerran kuussa pelattavat pelityypit. Päivittäin eniten pelattiin kuitenkin mobiilipelejä. Verkkoroolipelien pelaaminen on suhteellisen harvinaista, vähintään kerran kuussa niitä pelasi kuusi ja vähintään kerran vuodessa kahdeksan prosenttia kymmenen vuotta täyttäneestä väestöstä. Verkkomoninpelien, esimerkiksi World of Warcraft, suosio on pysynyt ennallaan 2000-luvun alusta, vähintään kerran vuodessa niitä pelasi noin 14 prosenttia väestöstä.

Kuvio 2. Digitaalisten pelien pelaamisen useus 2017, 10 vuotta täyttäneet, %

Kuvio 2. Digitaalisten pelien pelaamisen useus 2017, 10 vuotta täyttäneet, %

1.2 Mobiilipelit suosittuja lasten ja naisten keskuudessa

Mobiilipelit ovat suosittuja alle 45-vuotiaiden keskuudessa. Mobiilipelit olivat suosituin pelityyppi vähintään kerran kuussa pelaavien alle 45-vuotiaiden naisten sekä tyttöjen ja poikien keskuudessa. Konsolipelien pelaaminen keskittyy alle 30-vuotiaisiin poikiin ja nuoriin miehiin. Yksin pelattavat tietokonepelit olivat puolestaan suosituin pelityyppi vanhemmissa ikäryhmissä.

Kuvio 3. Digitaalisten pelien pelaaminen vähintään kerran kuussa pelityypeittäin 2017, %

Kuvio 3. Digitaalisten pelien pelaaminen vähintään kerran kuussa pelityypeittäin 2017, %

1.3 Lähes kaikki 10–14-vuotiaat pojat pelaavat digitaalisia pelejä säännöllisesti

Vähintään kerran kuussa digitaalisia pelejä pelasi 41 prosenttia kymmenen vuotta täyttäneestä väestöstä. Miehet pelasivat digitaalisia pelejä edelleen enemmän kuin naiset. Vähintään kerran kuussa digitaalisia pelejä pelasi lähes puolet (47 %) miehistä ja reilu kolmannes naisista (35 %). Lähes kaikki (98 %) 10–14-vuotiaat pojat pelasivat digitaalisia pelejä vähintään kerran kuussa.

Kuvio 4. Digitaalisten pelien pelaaminen vähintään kerran kuussa, %

Kuvio 4. Digitaalisten pelien pelaaminen vähintään kerran kuussa, %

1.4 Harva harrastaa kilpapelaamista

Kilpapelaamista (eSports) oli harrastanut vain kolme prosenttia kymmenen vuotta täyttäneestä väestöstä. Miehistä viisi prosenttia ja naisista ainoastaan joka sadas oli harrastanut kilpapelaamista. Yleisintä kilpapelaaminen oli alle 20-vuotiaiden poikien ja nuorten miesten keskuudessa (16 %).

Melkein joka kymmenes (9 %) oli antanut palautetta pelin toimivuudesta tai ollut muuten kehittämässä jotain peliä. Miehistä näin oli toiminut 14 ja naisista neljä prosenttia. Yleisintä kehittäminen tai palautteen antaminen oli pelaajien ydinjoukon, poikien ja nuorten miesten keskuudessa. Lähes 40 prosenttia (38 %) 15–24-vuotiaista pojista ja miehistä sekä neljännes 10–14-vuotiaista pojista oli antanut palautetta pelin toimivuudesta tai ollut muuten kehittämässä jotain peliä.

1.5 Miehet pelaavat rahapelejä verkossa kolme kertaa niin paljon kuin naiset

Vähintään kerran kuussa verkkorahapelejä, kuten nettipokeria, pelasi 11 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. Miehistä huomattavasti useampi (17 %) pelasi rahapelejä verkossa kuin naisista (6 %). Sosioekonomisista ryhmistä verkkorahapelejä pelasivat eniten työntekijät ja alemmat toimihenkilöt. Säännöllinen pelaaminen oli yleisintä kuitenkin alempien toimihenkilöiden keskuudessa sekä miehillä että naisilla. Alemmista toimihenkilömiehistä noin kolmannes (32 %) pelasi verkkorahapelejä vähintään kerran kuussa. Alemmista toimihenkilönaisista puolestaan noin joka kymmenes (11 %) pelasi säännöllisesti verkkorahapelejä.

Kuvio 5. Verkkorahapelien pelaaminen vähintään kerran kuussa 2017, 15 vuotta täyttäneet, %

Kuvio 5. Verkkorahapelien pelaaminen vähintään kerran kuussa 2017, 15 vuotta täyttäneet, %

Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Haaramo 029 551 3666, Riitta Hanifi 029 551 2946, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 31.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Digipelaaminen 2017, 1. Digitaalisten pelien pelaaminen nelinkertaistunut 25 vuodessa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2017/02/vpa_2017_02_2019-01-31_kat_001_fi.html