Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Vapaaehtoistyön tekemisen useus 12 kuukauden aikana, 10 vuotta täyttäneet (2017) %

10 vuotta täyttäneet Kaksi kertaa viikossa tai useammin Kerran viikossa Vähintään kerran kuukaudessa Vähintään neljä kertaa vuodessa Vähintään kerran vuodessa Harvem-
min
Ei koskaan tai ei osaa sanoa Yhteensä N(painot.)
Sukupuolet yhteensä 2017 3 3 6 6 8 1 72 100 7155
Miehet 2017 4 3 6 6 7 1 72 100 3503
Naiset 2017 3 3 7 6 8 1 72 100 3652
Ikäryhmä I yhteensä 2017 3 3 6 6 8 1 72 100 7155
10-14 vuotta 2017 1 2 3 9 16 3 66 100 440
15-19 vuotta 2017 2 2 4 8 12 2 70 100 433
20-24 vuotta 2017 3 3 5 5 6 2 76 100 481
25-34 vuotta 2017 4 3 6 4 7 1 75 100 1027
35-44 vuotta 2017 5 4 9 8 10 1 63 100 990
45-54 vuotta 2017 3 4 7 6 7 1 72 100 1025
55-64 vuotta 2017 3 3 6 6 6 1 75 100 1072
65-74 vuotta 2017 4 5 8 6 5 1 70 100 982
75- vuotta 2017 2 3 7 5 4 1 79 100 705
Kuntaryhmät yhteensä 2017 3 3 6 6 8 1 72 100 7155
Kaupunkimaiset kunnat 2017 3 3 6 6 7 1 73 100 5088
Taajaan asutut kunnat 2017 3 3 9 8 8 2 68 100 1087
Maaseutumaiset kunnat 2017 3 4 7 6 8 1 70 100 979
Suuralueet yhteensä 2017 3 3 6 6 8 1 72 100 7155
Pääkaupunkiseutu 2017 3 3 6 5 7 1 75 100 1493
Muu Uusimaa 2017 4 4 4 5 10 2 72 100 589
Etelä-Suomi (2) 2017 3 3 7 6 7 1 71 100 1585
Länsi-Suomi (3) 2017 4 4 7 7 8 1 69 100 1804
Pohjois- ja Itä-Suomi (4) 2017 3 3 6 7 7 1 72 100 1685
Maaseutu-kaupunki yhteensä 2017 3 3 6 6 8 1 72 100 7155
K1 Sisempi kaupunkialue 2017 3 3 6 5 6 1 75 100 2413
K2 Ulompi kaupunkialue 2017 3 3 6 6 8 1 73 100 1827
K3 Kaupungin kehysalue 2017 4 4 6 9 9 1 66 100 727
M4 Maaseudun paikalliskeskus 2017 2 5 8 6 7 1 71 100 415
M5 Kaupungin läheinen maaseutu 2017 3 4 7 8 9 1 69 100 504
M6 Ydinmaaseutu 2017 3 4 8 7 9 1 68 100 783
M7 Harvaan asuttu maaseutu 2017 3 2 7 8 7 2 71 100 389
Maaseutu-kaupunki tuntematon 2017 - 1) 3 2 8 7 2 79 100 97
1) Ei yhtään

Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Juha Haaramo 029 551 3666, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 30.8.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
2017, Liitetaulukko 5. Vapaaehtoistyön tekemisen useus 12 kuukauden aikana, 10 vuotta täyttäneet (2017) % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.4.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vpa/2017/vpa_2017_2018-08-30_tau_005_fi.html