Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Vapaaehtoistyön tekemisen useus 12 kuukauden aikana, 15 vuotta täyttäneet (2017) %

15 vuotta täyttäneet Kaksi kertaa viikossa tai useammin Kerran viikossa Vähintään kerran kuukaudessa Vähintään neljä kertaa vuodessa Vähintään kerran vuodessa Harvem-
min
Ei koskaan tai ei osaa sanoa Yhteensä N(painot.)
Sukupuolet yhteensä 2017 3 4 7 6 7 1 72 100 6715
Miehet 2017 4 3 7 6 7 1 72 100 3278
Naiset 2017 3 4 7 6 7 1 72 100 3436
Sosioekonominen asema yhteensä 2017 3 4 7 6 7 1 72 100 6715
Yrittäjä (0-1) 2017 5 6 7 11 12 2 58 100 325
Ylempi toimihenkilö (2) 2017 5 5 10 6 10 1 63 100 844
Alempi toimihenkilö (3) 2017 2 2 6 6 8 1 74 100 1061
Työntekijä (4-5) 2017 3 3 4 4 6 1 80 100 731
Eläkkeellä tai pitkäaikaissairas (6) 2017 3 4 7 6 4 1 75 100 2122
Työtön (7) 2017 7 1 5 5 3 2 77 100 393
Opiskelija tai koululainen (8) 2017 3 3 5 8 10 2 69 100 863
Omaa kotitaloutta hoitava tai muu (9) 2017 2 5 11 5 5 2 71 100 210
Sosioekonominen asema tuntematon 2017 4 4 7 7 5 1 73 100 167

Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Juha Haaramo 029 551 3666, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 30.8.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
2017, Liitetaulukko 6. Vapaaehtoistyön tekemisen useus 12 kuukauden aikana, 15 vuotta täyttäneet (2017) % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.4.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vpa/2017/vpa_2017_2018-08-30_tau_006_fi.html