Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Mielenosoituksiin, talonvaltauksiin tai boikotteihin osallistuminen 12 kuukauden aikana, 15-74-vuotiaat (1991, 2002, 2017) %

15-74 vuotiaat On osallistunut mielenosoituksiin tms Ei ole osallistunut mielenosoituksiin tms Yhteensä N(painot.)
Sukupuolet yhteensä 1991 4 96 100 3795
2002 2 98 100 2893
2017 3 97 100 6010
Miehet 1991 3 97 100 1862
2002 1 99 100 1444
2017 3 97 100 3004
Naiset 1991 4 96 100 1933
2002 2 98 100 1449
2017 3 97 100 3006
Ikäryhmä I yhteensä 1991 4 96 100 3795
2002 2 98 100 2893
2017 3 97 100 6010
15-19 vuotta 1991 7 93 100 311
2002 2 98 100 243
2017 6 94 100 433
20-24 vuotta 1991 10 90 100 335
2002 5 95 100 237
2017 5 95 100 481
25-34 vuotta 1991 4 96 100 760
2002 2 98 100 471
2017 5 95 100 1027
35-44 vuotta 1991 3 97 100 842
2002 2 98 100 551
2017 3 97 100 990
45-54 vuotta 1991 2 98 100 642
2002 1 99 100 592
2017 2 98 100 1025
55-64 vuotta 1991 1 99 100 503
2002 1 99 100 476
2017 1 99 100 1072
65-74 vuotta 1991 1 99 100 402
2002 0 100 100 323
2017 1 99 100 982
Kuntaryhmät yhteensä 1991 4 96 100 3795
2002 2 98 100 2893
2017 3 97 100 6010
Kaupunkimaiset kunnat 1991 5 95 100 2127
2002 2 98 100 1818
2017 3 97 100 4335
Taajaan asutut kunnat 1991 2 98 100 620
2002 1 99 100 487
2017 1 99 100 889
Maaseutumaiset kunnat 1991 2 98 100 1047
2002 1 99 100 588
2017 1 99 100 787
Suuralueet yhteensä 1991 4 96 100 3795
2002 2 98 100 2893
2017 3 97 100 6010
Pääkaupunkiseutu 1991 5 95 100 636
2002 3 97 100 549
2017 6 94 100 1314
Muu Uusimaa 1991 2 98 100 242
2002 1 99 100 197
2017 4 96 100 494
Etelä-Suomi (2) 1991 3 97 100 944
2002 2 98 100 681
2017 1 99 100 1317
Länsi-Suomi (3) 1991 5 95 100 975
2002 2 98 100 748
2017 2 98 100 1496
Pohjois- ja Itä-Suomi (4) 1991 2 98 100 999
2002 1 99 100 719
2017 1 99 100 1388
Sosioekonominen asema yhteensä 1991 4 96 100 3795
2002 2 98 100 2893
2017 3 97 100 6010
Yrittäjä (0-1) 1991 3 97 100 378
2002 2 98 100 222
2017 4 96 100 325
Ylempi toimihenkilö (2) 1991 5 95 100 384
2002 3 97 100 381
2017 3 97 100 844
Alempi toimihenkilö (3) 1991 2 98 100 713
2002 1 99 100 536
2017 2 98 100 1061
Työntekijä (4-5) 1991 3 97 100 775
2002 1 99 100 515
2017 1 99 100 731
Eläkkeellä tai pitkäaikaissairas (6) 1991 1 99 100 755
2002 0 100 100 571
2017 1 99 100 1424
Työtön (7) 1991 3 97 100 191
2002 3 97 100 173
2017 4 96 100 392
Opiskelija tai koululainen (8) 1991 12 88 100 455
2002 3 97 100 400
2017 6 93 100 861
Omaa kotitaloutta hoitava tai muu (9) 1991 3 97 100 144
2002 4 96 100 95
2017 6 94 100 208
Sosioekonominen asema tuntematon 1991 . 1) . . .
2002 .. 2) .. 100 1
2017 1 99 100 164
1) Tieto on epälooginen esitettäväksi
2) Tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen

Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Juha Haaramo 029 551 3666, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 30.8.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
2017, Liitetaulukko 7. Mielenosoituksiin, talonvaltauksiin tai boikotteihin osallistuminen 12 kuukauden aikana, 15-74-vuotiaat (1991, 2002, 2017) % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.4.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vpa/2017/vpa_2017_2018-08-30_tau_007_fi.html