Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ympäristöliiketoiminnan vienti toimialoittain 2012-2016, miljoonaa euroa

Toimiala (TOL2008) 2012 2013 2014 2015 2016
A Maa-, metsä- ja kalatalous 52 52 55 54 56
01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 13 14 16 19 19
02 Metsätalous 38 38 38 35 37
B Kaivostoiminta ja louhinta 0 0 0 0 1
C Teollisuus 6 049 5 893 7 352 7 214 6 188
16 - 17 Metsäteollisuus 1 465 1 609 1 777 1 695 1 702
19 - 22 Kemianteollisuus 142 157 1 081 1 154 1 243
24 - 30, 33 Metalliteollisuus 4 383 4 081 4 459 4 332 3 749
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Muu teollisuus 58 46 34 32 29
D Energiahuolto 64 44 65 81 47
E Vesi- ja jätehuolto 370 338 290 262 264
36 - 37 Vesi- ja jätevesihuolto . . . . .
38 - 39 Jätehuolto, materiaalien kierrätys ja muu ympäristönhuolto 370 338 290 262 264
F Rakentaminen 3 . . . .
G - U Palvelut ja hallinto 313 429 287 387 565
Yhteensä 6 854 6 758 8 052 8 001 7 120

Lähde: Ympäristöliiketoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Kärkkäinen 029 551 3662, Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. 2016, Liitetaulukko 3. Ympäristöliiketoiminnan vienti toimialoittain 2012-2016, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ylt/2016/ylt_2016_2017-12-14_tau_003_fi.html