Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Export inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2016, miljoner euro

Näringsgren (TOL2008) 2012 2013 2014 2015 2016
A Jord- och skogsbruk, fiske 52 52 55 54 56
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 13 14 16 19 19
02 Skogsbruk 38 38 38 35 37
B Utvinning av mineral 0 0 0 0 1
C Industri 6 049 5 893 7 352 7 214 6 188
16 - 17 Skogsindustri 1 465 1 609 1 777 1 695 1 702
19 - 22 Kemisk industri 142 157 1 081 1 154 1 243
24 - 30, 33 Metallindustri 4 383 4 081 4 459 4 332 3 749
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 58 46 34 32 29
D Energiförsörjning 64 44 65 81 47
E Vatten- och avfallshantering 370 338 290 262 264
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening . . . . .
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 370 338 290 262 264
F Byggverksamhet 3 . . . .
G - U Tjänster och administration 313 429 287 387 565
Totalt 6 854 6 758 8 052 8 001 7 120

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Kärkkäinen 029 551 3662, Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2016, Tabellbilaga 3. Export inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2016, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2016/ylt_2016_2017-12-14_tau_003_sv.html