Finlands officiella statistik

Miljöaffärsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Miljöaffärsverksamheten har ökat betydligt inom energiproduktionen under de senaste åren
10.12.2020
Omsättningen av miljöaffärsverksamheten i Finland uppgick till 41 miljarder euro år 2019. Inom miljöaffärsverksamhet gjordes drygt 160 000 årsverken. Värdet av exporten var något under nio miljarder euro och förädlingsvärdet nästan 16 miljarder euro, vilket är något under åtta procent av förädlingsvärdet inom hela samhällsekonomin. Inom energiproduktionen har omsättningen inom miljöaffärsverksamhet ökat med över 20 procent från år 2013. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över miljöaffärsverksamhet.

Beskrivning: Statistiken över miljöaffärsverksamhet beskriver den affärsverksamhet med anknytning till miljön som bedrivs i Finland. Med miljöaffärsverksamhet avses sådan produktion som förebygger förorening av miljön eller sparar naturresurser. Hit kan höra produktion av varor, tjänster eller teknologi. Statistiken över miljöaffärsverksamhet ingår i den internationella ramen för statistikföring av miljöräkenskaper (System of Environmental Economic Accounting, SEEA), som granskar växelverkan mellan miljö och ekonomi. EU:s förordning om miljöräkenskaper (nr 691/2011, 538/2014) och dess genomförandeförordning (nr 2174/2015) förpliktar EU:s medlemsländer att föra statistik över miljöaffärsverksamhet fr.o.m. år 2014.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfallshantering, avfallsvatten, bullerbekämpning, energiproduktion, företag, förnybara naturresurser, icke förnybara naturresurser, luftvård, miljöaffärsverksamhet, miljöskydd, miljövård, omsättning, utsläpp.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikens källmaterial och beräkningsmetod har förändrats.
16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/index_sv.html