Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ympäristöliiketoiminnan vienti toimialoittain 2012-2017, miljoonaa euroa

Toimiala (TOL2008) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A Maa-, metsä- ja kalatalous 53 53 55 55 50 55
01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 14 15 17 19 11 17
02 Metsätalous 39 38 39 36 37 38
B Kaivostoiminta ja louhinta 0 0 1 1 1 1
C Teollisuus 6 050 5 894 7 353 7 214 7 016 8 274
16 - 17 Metsäteollisuus 1 465 1 610 1 777 1 695 1 751 1 875
19 - 22 Kemianteollisuus 142 158 1 081 1 155 1 241 1 858
24 - 30, 33 Metalliteollisuus 4 384 4 080 4 461 4 332 3 991 4 505
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Muu teollisuus 59 46 34 32 32 34
D Energiahuolto 64 44 66 82 47 30
E Vesi- ja jätehuolto 371 339 290 262 260 327
36 - 37 Vesi- ja jätevesihuolto . . . . . .
38 - 39 Jätehuolto, materiaalien kierrätys ja muu ympäristönhuolto 371 339 290 262 260 327
F Rakentaminen 3 . . . . .
G - U Palvelut ja hallinto 313 430 288 388 559 574
Yhteensä 6 854 6 758 8 052 8 001 7 933 9 260

Lähde: Ympäristöliiketoiminta 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. 2017, Liitetaulukko 3. Ympäristöliiketoiminnan vienti toimialoittain 2012-2017, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ylt/2017/ylt_2017_2018-12-13_tau_003_fi.html