Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 24.4.2007

Yliopistoissa 176 500 opiskelijaa vuonna 2006

Korjattu 24.1.2008. Korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden määrä on tarkentunut.

Maakuntataulukkoa korjattu 26.4.2007. Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Pohjanmaan luvut muuttuneet.

Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2006 yhteensä 176 500 opiskelijaa. Vuonna 2006 eniten opiskelijoita oli teknillistieteellisellä, luonnontieteellisellä ja humanistisella alalla. Alempaa korkeakoulututkintoa suorittavia opiskelijoita oli 251) prosenttia ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia oli 612) prosenttia kaikista opiskelijoista. Tutkijakoulutuksessa ja lääkärien erikoistumiskoulutuksessa opiskeli yhteensä 14 prosenttia kaikista opiskelijoista.

Naisten osuus kaikista tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista oli 54 prosenttia ja uusista opiskelijoista 57 prosenttia. Suhteellisesti eniten naisia opiskeli terveystieteellisellä alalla ja vähiten teknillistieteellisellä alalla.

Ulkomaalaisia oli yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa vuonna 2006 yhteensä 5 400 opiskelijaa, mikä on viisi sataa enemmän kuin vuonna 2005. Naisten osuus ulkomaalaisista opiskelijoista oli 42 prosenttia. Maanosittain tarkasteltuna eniten opiskelijoita oli Euroopasta sekä Aasiasta. Eniten ulkomaalaisia oli teknillistieteellisellä, humanistisella ja luonnontieteellisellä alalla.

Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat yhteensä opiskelumaakunnittain 2006

Maakunta Uusia opiskelijoita Opiskelijoita
Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia
Uusimaa 6 317 2 894 3 423 62 517 30 008 32 509
Varsinais-Suomi 2 391 944 1 447 22 286 8 920 13 366
Satakunta 409 160 249 2 139 1 051 1 088
Kanta-Häme 64 21 43 687 186 501
Pirkanmaa 2 632 1 385 1 247 26 425 14 332 12 093
Päijät-Häme 25 3 22 181 34 147
Kymenlaakso 46 13 33 409 92 317
Etelä-Karjala 783 528 255 5 588 3 959 1 629
Etelä-Savo 288 69 219 1 389 296 1 093
Pohjois-Savo 853 271 582 6 131 2 089 4 042
Pohjois-Karjala 1 073 452 621 7 004 2 814 4 190
Keski-Suomi 1 813 626 1 187 13 740 5 041 8 699
Etelä-Pohjanmaa - - - 14 11 3
Pohjanmaa 1 004 398 606 7 324 3 022 4 302
Pohjois-Pohjanmaa 1 608 733 875 15 348 8 062 7 286
Kainuu 138 49 89 693 190 503
Lappi 706 217 489 4 680 1 401 3 279
Yhteensä 20 150 8 763 11 387 176 555 81 508 95 047

1) Lukua korjattu 24.1.2008, ollut aiemmin 24 prosenttia
2) Lukua korjattu 24.1.2008, ollut aiemmin 62 prosenttia

Lähde:Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594 koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 7.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. Yliopisto-opiskelijat 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2006/01/yop_2006_01_2007-04-24_tie_001.html