Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 24.4.2007

Antalet universitetsstuderande 176 500 år 2006

Korrigerats 24.1.2008. Antalet studerande i utbildning som leder till högskoleexamen har preciserats.

Tabellen över landskap har korrigerats 26.4.2007. Siffrorna för Nyland, Päijänne-Tavastland och Österbotten har förändrats.

Enligt Statistikcentralen var antalet studerande i utbildning som leder till universitetsexamen totalt 176 500 år 2006. År 2006 var antalet studerande störst inom det teknisk-vetenskapliga, naturvetenskapliga och humanistiska området. Andelen studerande som avlägger lägre högskoleexamen var 251) procent och andelen studerande som avlägger högre högskoleexamen 612) procent av alla studerande. I forskarutbildning och specialiseringsutbildning för läkare studerade totalt 14 procent av alla studerande.

Andelen kvinnor av alla studerande inom utbildning som leder till examen var 54 procent och av nya studerande 57 procent. Relativt sett flest kvinnor studerade inom det hälsovetenskapliga området och minst inom det teknisk-vetenskapliga området.

Antalet utlänningar inom utbildning som leder till universitetsexamen uppgick år 2006 till totalt 5 400 studerande, dvs. 500 fler än år 2005. Andelen kvinnor av de utländska studerandena var 42 procent. Sett till världsdel fanns det flest utländska studerande från Europa och Asien. Flest utlänningar studerande inom det teknisk-vetenskapliga, humanistiska och naturvetenskapliga området.

Nya studerande och studerande totalt vid universitet fördelade på landskap 2006

Landskap Nya studerande Studerande
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Nyland 6 317 2 894 3 423 62 517 30 008 32 509
Egentliga Finland 2 391 944 1 447 22 286 8 920 13 366
Satakunta 409 160 249 2 139 1 051 1 088
Egentliga Tavastland 64 21 43 687 186 501
Birkaland 2 632 1 385 1 247 26 425 14 332 12 093
Päijänne-Tavastland 25 3 22 181 34 147
Kymmenedalen 46 13 33 409 92 317
Södra Karelen 783 528 255 5 588 3 959 1 629
Södra Savolax 288 69 219 1 389 296 1 093
Norra Savolax 853 271 582 6 131 2 089 4 042
Norra Karelen 1 073 452 621 7 004 2 814 4 190
Mellersta Finland 1 813 626 1 187 13 740 5 041 8 699
Södra Österbotten - - - 14 11 3
Österbotten 1 004 398 606 7 324 3 022 4 302
Norra Österbotten 1 608 733 875 15 348 8 062 7 286
Kajanaland 138 49 89 693 190 503
Lappland 706 217 489 4 680 1 401 3 279
Totalt 20 150 8 763 11 387 176 555 81 508 95 047

1) Korrigerad, var tidigare 24
2) Korrigerad, var tidigare 62

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594 koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 21.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Universitetsstuderande 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/2006/01/yop_2006_01_2007-04-24_tie_001_sv.html