Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 21.6.2007

Yliopistoissa suoritettiin 19 400 tutkintoa vuonna 2006

Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2006 yhteensä 19 400 tutkintoa. Määrä on 200 tutkintoa enemmän kuin edellisenä vuonna. Tutkinnoista 3 800 oli alempia korkeakoulututkintoja ja 13 100 ylempiä korkeakoulututkintoja. Tohtorintutkintoja suoritettiin 1 400. Kaikista yliopistotutkinnoista 62 prosenttia oli naisten suorittamia.

Opintoaloittain tarkasteltuna eniten tutkintoja oli humanistisella ja teknillistieteellisellä alalla. Naisten suorittamia tutkintoja oli humanistisella alalla 80 prosenttia, kun taas miehet suorittivat 77 prosenttia teknillistieteellisen alan tutkinnoista.

Ulkomaalaisten suorittamia tutkintoja oli 640, joista tohtorintutkintoja oli 26 prosenttia. Ulkomaalaiset suorittivat eniten tutkintoja teknillistieteellisellä ja luonnontieteellisellä alalla. Naisten osuus ulkomaalaisista tutkinnon suorittaneista oli 36 prosenttia.

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot opiskelumaakunnittain 2006

Opiskelumaakunta Yhteensä Miehiä Naisia
Uusimaa 6 775 2 958 3 817
Varsinais-Suomi 2 349 739 1 610
Satakunta 259 96 163
Kanta-Häme 120 24 96
Pirkanmaa 2 352 1 002 1 350
Päijät-Häme 11 3 8
Kymenlaakso 39 10 29
Etelä-Karjala 539 335 204
Etelä-Savo 297 60 237
Pohjois-Savo 816 242 574
Pohjois-Karjala 978 329 649
Keski-Suomi 1 931 599 1 332
Pohjanmaa 729 229 500
Pohjois-Pohjanmaa 1 555 675 880
Kainuu 133 17 116
Lappi 527 129 398
Yhteensä 19 410 7 447 11 963

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594 koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 21.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. Yliopistotutkinnon suorittaneet 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2006/02/yop_2006_02_2007-06-21_tie_002.html