Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 19.6.2013

Yliopistoissa suoritettiin 29 400 tutkintoa vuonna 2012


Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2012 yhteensä 29 400 tutkintoa. Alempia korkeakoulututkintoja oli 13 100 ja ylempiä korkeakoulututkintoja 13 800. Tohtorintutkintoja suoritettiin 1 660. Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista 60 prosenttia ja tohtorintutkinnon suorittaneista 51 prosenttia oli naisia. Ulkomaalaisten suorittamia tutkintoja kaikista tutkinnoista oli 5 prosenttia, mutta jopa 16 prosenttia kaikista tohtorintutkinnoista.

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot 2001–2012

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot 2001–2012

Kuviosta käy hyvin ilmi vuonna 2005 tehdyn tutkinnonuudistuksen vaikutus tutkintojen määriin. Nykyisen tutkintojärjestelmän mukaan pääsääntöisesti kaikki suorittavat alemman korkeakoulututkinnon ennen ylempää korkeakoulututkintoa. Opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa vain alempi korkeakoulututkinto. Vanhan tutkintojärjestelmän mukaan opiskelleet pyrkivät saattamaan tutkintonsa valmiiksi 31.7.2008 ja eläinlääketieteellisellä, hammaslääketieteellisellä, lääketieteellisellä ja teknillistieteellisellä alalla 31.7.2010 mennessä, jolloin siirtymäajat uuteen tutkintojärjestelmään päättyivät.

Samaan aikaan tutkinnonuudistuksen kanssa tuli voimaan opinto-oikeuden rajaus seitsemään vuoteen, joka on saattanut vaikuttaa ylempien korkeakoulututkintojen määrän kasvuun. Vuonna 2012 suoritettiin ylempiä korkeakoulututkintoja lähes 1 200 enemmän kuin vuonna 2011.

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot koulutusaloittain (opetushallinnon 1995 luokitus) 2012

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot koulutusaloittain (opetushallinnon 1995 luokitus) 2012

Vuonna 2012 eniten tutkintoja suoritettiin naisvaltaisella humanistisella ja opetusalalla, 29 prosenttia. Lähes saman verran tutkintoja suoritettiin kaupan ja hallinnon alalla, 28 prosenttia, ja kolmanneksi eniten valmistui tekniikan ja liikenteen alalta, 17 prosenttia. Tohtorintutkintoja suoritettiin eniten sosiaali- ja terveysalalla, 23 prosenttia.

Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon keskisuoritusaika (mediaani) oli 6,5 vuotta. Tutkinnoittain katsottuna nopeimmin valmistuivat tanssitaiteen maisterit, neljässä vuodessa. Pisimmät valmistumisajat olivat arkkitehdeillä, 8 vuotta. Mediaanit on laskettu brutto-opiskeluajoista eli opiskeluajoissa ovat mukana myös poissaolokuukaudet. Lisäksi opiskelu on voinut olla osa-aikaista. Suoritusajat on laskettu lukukauden tarkkuudella.

Yliopistoittain eniten tutkintoja suoritettiin Helsingin yliopistossa, 5 800 tutkintoa. Seuraavaksi eniten tutkintoja suoritettiin Turun yliopistossa, 3 300 tutkintoa, ja Aalto-yliopistossa 3 100 tutkintoa. Tarkempia tietoja yliopistoissa suoritetuista tutkinnoista mm. koulutuksen ja yliopistojen mukaan löytyy tietokantataulukoista .


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (260,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. yliopisto-opiskelijat 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2012/02/yop_2012_02_2013-06-19_tie_001_fi.html