Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 19.6.2013

Vid universiteten avlades 29 400 examina år 2012


Enligt Statistikcentralen avlades totalt 29 400 examina vid universiteten år 2012. Antalet lägre högskoleexamina uppgick till 13 100 och högre högskoleexamina till 13 800. Totalt avlades 1 660 doktorsexamina. Av dem som avlade lägre eller högre högskoleexamen var 60 procent kvinnor och av dem som avlade doktorsexamen var 51 procent kvinnor. Antalet examina som avlades av utlänningar var 5 procent av alla examina, men rentav 16 procent av alla doktorsexamina.

Antalet avlagda universitetsexamina efter utbildningslandskap 2001–2012

Antalet avlagda universitetsexamina efter utbildningslandskap 2001–2012

Av figuren framgår tydligt hur examensreformen som genomfördes år 2005 har påverkat antalet examina. Enligt det nuvarande examenssystemet avlägger alla i regel en lägre högskoleexamen innan de avlägger en högre högskoleexamen. Den studerande har också möjligheten att avlägga bara en lägre högskoleexamen. De som studerat enligt det gamla examenssystemet försökte avlägga sin examen före 31.7.2008 och inom det veterinärmedicinska, odontologiska, medicinska och teknisk-vetenskapliga området före 31.7.2010, då övergångsperioderna till det nya examenssystemet gick ut.

Samtidigt som examensreformen trädde i kraft begränsades också studierätten till sju år, vilket kan ha inverkat på ökningen av antalet högre högskoleexamina. År 2012 avlades nästan 1 200 fler högre högskoleexamina än år 2011.

Avlagda universitetsexamina efter utbildningsområde (undervisningförvaltningens klassificering 1995) 2012, %

Avlagda universitetsexamina efter utbildningsområde (undervisningförvaltningens klassificering 1995) 2012, %

År 2012 avlades flest examina inom det kvinnodominerade humanistiska och pedagogiska området, 29 procent. Nästan lika många examina avlades inom handel och administration, 28 procent, och tredje flest studerande utexaminerades från området teknik och kommunikation, 17 procent. Flest doktorsexamina avlades inom social- och hälsovård, 23 procent.

År 2012 var den genomsnittliga prestationstiden (medianen) för högre högskoleexamina 6,5 år. Sett till examina utexaminerades magistrarna i danskonst snabbast, på fyra år. Arkitekterna hade de längsta studietiderna, 8 år. Medianerna har beräknats utgående från bruttostudietiden, dvs. också frånvaromånaderna är inräknade. Därtill kan studierna ha bedrivits på deltid. Prestationstiderna har beräknats med en termins noggrannhet.

Sett till universitet avlades flest examina vid Helsingfors universitet, 5 800 examina. Därefter avlades flest examina vid Åbo universitet, 3 300 examina, och Aalto-universitetet, 3 100 examina. Mer detaljerade uppgifter om examina som avlagts vid universiteten efter bl.a. utbildning och universitet finns i tabellbilagor .


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Universitetsstuderande 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/2012/02/yop_2012_02_2013-06-19_tie_001_sv.html