Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 11.6.2014

Ylempien korkeakoulututkintojen määrä kasvoi lähes 6 prosenttia


Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin yliopistoissa lähes 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2013 ylempiä korkeakoulututkintoja oli 14 600 ja alempia korkeakoulututkintoja 13 200. Myös tohtorintutkintoja suoritettiin lähes 5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tohtoreita valmistui 1 700. Kaikkiaan vuonna 2013 yliopistoissa suoritettiin yhteensä 30 300 tutkintoa.

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot 2001–2013

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot 2001–2013

Kaikista yliopistoissa suoritetuista tutkinnoista ulkomaalaisten suorittamia tutkintoja oli lähes 6 prosenttia, ylemmistä korkeakoulututkinnoista 9 prosenttia ja tohtorintutkinnoista lähes 18 prosenttia.

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot koulutusaloittain (opetushallinnon 1995 luokitus) 2013

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot koulutusaloittain (opetushallinnon 1995 luokitus) 2013

Vuonna 2013 eniten tutkintoja suoritettiin naisvaltaisella humanistisella ja opetusalalla, 28 prosenttia. Lähes saman verran tutkintoja suoritettiin kaupan ja hallinnon alalla, 27 prosenttia, ja kolmanneksi eniten valmistui tekniikan ja liikenteen alalta, 17 prosenttia. Tohtorintutkintoja suoritettiin eniten tekniikan ja liikenteen alalla, 24 prosenttia.

Vuonna 2013 ylemmän korkeakoulututkinnon keskisuoritusaika (mediaani) oli 6,5 vuotta. Tutkinnoittain katsottuna nopeimmin valmistuivat tanssitaiteen maisterit, neljässä vuodessa. Pisimmät valmistumisajat olivat arkkitehdeillä, 8,5 vuotta. Mediaanit on laskettu brutto-opiskeluajoista eli opiskeluajoissa ovat mukana myös poissaolokuukaudet. Lisäksi opiskelu on voinut olla osa-aikaista. Suoritusajat on laskettu lukukauden tarkkuudella.

Yliopistoittain eniten tutkintoja suoritettiin Helsingin yliopistossa, 6 100 tutkintoa. Seuraavaksi eniten tutkintoja suoritettiin Aalto-yliopistossa ja Turun yliopistossa, molemmissa 3 400 tutkintoa. Vuonna 2013 yhdistyivät Teatterikorkeakoulu, Kuvataideakatemia ja Sibelius-Akatemia Taideyliopistoksi, jossa suoritettiin 400 tutkintoa. Tarkempia tietoja yliopistoissa suoritetuista tutkinnoista mm. koulutuksen ja yliopistojen mukaan löytyy tietokantataulukoista .


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (263,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. yliopisto-opiskelijat 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2013/02/yop_2013_02_2014-06-11_tie_001_fi.html