Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 11.6.2014

Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent


Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina vid universiteten än året innan. År 2013 var antalet högre högskoleexamina 14 600 och lägre högskoleexamina 13 200. Också antalet doktorsexamina ökade med nästan 5 procent från året innan. Antalet nya doktorer var 1 700. År 2013 avlades totalt 30 300 examina vid universiteten.

Antalet avlagda universitetsexamina 2001–2013

Antalet avlagda universitetsexamina 2001–2013

Av alla examina vid universiteten avlades nästan 6 procent av utlänningar, 9 procent av de högre högskoleexamina och nästan 18 procent av alla doktorsexamina.

Avlagda universitetsexamina efter utbildningsområde (undervisningsförvaltningens klassificering 1995) 2013

Avlagda universitetsexamina efter utbildningsområde (undervisningsförvaltningens klassificering 1995) 2013

År 2013 avlades flest examina inom det kvinnodominerade humanistiska och pedagogiska området, 28 procent. Nästan lika många examina avlades inom handel och administration, 27 procent, och tredje flest studerande utexaminerades från området teknik och kommunikation, 17 procent. Flest doktorsexamina avlades inom teknik och kommunikation, 24 procent,

År 2013 var den genomsnittliga prestationstiden (medianen) för högre högskoleexamina 6,5 år. Sett till examina utexaminerades magistrarna i danskonst snabbast, på fyra år. Arkitekterna hade de längsta studietiderna, 8,5 år. Medianerna har beräknats utgående från bruttostudietiden, dvs. också frånvaromånaderna är inräknade. Därtill kan studierna ha bedrivits på deltid. Prestationstiderna har beräknats med en termins noggrannhet.

Sett till universitet avlades flest examina vid Helsingfors universitet, 6 100 examina. Näst flest examina avlades vid Aalto-universitetet och Åbo universitet, 3 400 examina i bägge universiteten. År 2013 gick Teaterhögskolan, Bildkonstakademin och Sibelius-Akademin samman och bildade Konstuniversitetet, där antalet examina uppgick till 400. Mer detaljerade uppgifter om examina som avlagts vid universiteten efter bl.a. utbildning och universitet finns i tabellbilagor .


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Universitetsstuderande 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/2013/02/yop_2013_02_2014-06-11_tie_001_sv.html