Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 8.5.2018

Tohtorintutkintojen määrä väheni seitsemän prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2017 yliopistotutkintoja suoritettiin kaikkiaan 31 000, mikä on lähes 900 tutkintoa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suhteellisesti eniten väheni tohtorintutkintojen määrä, seitsemän prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Alempien korkeakoulututkintojen määrä väheni kolme prosenttia ja ylempien korkeakoulututkintojen kaksi prosenttia edellisestä vuodesta.

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot 2001–2017

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot 2001–2017

Yliopistotutkinnot

Alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin yhteensä 14 000, ylempiä korkeakoulututkintoja 15 100, lisensiaatintutkintoja 100 ja tohtorintutkintoja 1 750. Vuonna 2017 kaikista tutkinnon suorittaneista 58 prosenttia oli naisia. Ulkomaalaisten suorittamia tutkintoja oli lähes 7 prosenttia, ylemmistä korkeakoulututkinnoista lähes 11 prosenttia ja tohtorintutkinnoista 23 prosenttia.

Kansallisen koulutusluokituksen (2016) mukaan vuonna 2017 eniten tutkintoja suoritettiin kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla, 18 prosenttia kaikista tutkinnoista. Humanistisella ja taidealalla suoritettiin 16 prosenttia tutkinnoista ja sekä yhteiskunnallisella että tekniikan alalla noin 14 prosenttia tutkinnoista. Tohtoreita valmistui eniten terveys- ja hyvinvointialalta sekä tekniikan alalta, kummaltakin noin viidennes kaikista valmistuneista tohtorintutkinnoista.

Yliopistoittain eniten tutkintoja suoritettiin Helsingin yliopistossa, reilu 6 000 tutkintoa. Seuraavaksi eniten tutkintoja suoritettiin Turun yliopistossa, vajaa 3 500 tutkintoa ja Aalto-yliopistossa, 3 400 tutkintoa.

Yliopisto-opiskelijat

Vuonna 2017 uusia opiskelijoita aloitti 24 900, mikä on 700 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ylemmän korkeakoulututkinnon uusien opiskelijoiden määrä väheni kymmenen prosenttia. Sen sijaan alemman korkeakoulututkinnon uusien opiskelijoiden määrä väheni vain prosentilla ja tohtorikoulutuksen uusien opiskelijoiden määrä puolestaan kasvoi 11 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen aloitti 16 400 ja ylemmän korkeakoulututkinnon vajaa 6 600 opiskelijaa. Tohtorintutkinnon aloitti vajaa 1 900 opiskelijaa.

Yliopisto-opiskelijat koulutusalan (kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2017

Yliopisto-opiskelijat koulutusalan (kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2017

Yliopistoissa opiskeli vuonna 2017 yhteensä 153 300 opiskelijaa, mikä on prosentin edellisvuotta vähemmän. Alempaa korkeakoulututkintoa opiskeli 78 300 ja ylempää korkeakoulututkintoa 56 200 opiskelijaa. Jatkotutkinto-opiskelijoita oli 18 600, joista lisensiaattikoulutuksessa reilu 900 ja tohtorikoulutuksessa noin 17 700 opiskelijaa.

Vuonna 2017 eniten opiskelijoita oli humanistisella ja taidealalla, 17 prosenttia. Seuraavaksi eniten opiskelijoita oli kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla, 15 prosenttia. Tekniikan alalla opiskeli 14 prosenttia opiskelijoista ja yhteiskunnallisella alalla 13 prosenttia. Naisten osuus kaikista tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista oli 53 prosenttia, mutta koulutusalojen välillä vaihtelu oli suurta. Kasvatusalalla opiskelijoista runsas neljä viidestä oli naisia, kun taas tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalla (ICT) naisten osuus opiskelijoista oli vajaa viidesosa. Humanistisella ja taidealalla sekä yhteiskunnallisella alalla opiskelijoista naisia oli runsas kaksi kolmasosaa. Myös terveys- ja hyvinvointialat sekä maa- ja metsätalousalat olivat naisvaltaisia: naisia opiskelijoista oli noin kaksi kolmasosaa. Sen sijaan kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden sekä luonnontieteiden aloilla molempia sukupuolia oli noin puolet opiskelijoista.

Eniten opiskelijoita oli Helsingin yliopistossa, 31 300 opiskelijaa. Seuraavaksi eniten opiskelijoita oli Aalto-yliopistossa, reilu 17 300 opiskelijaa, ja Turun yliopistossa, noin 16 200 opiskelijaa. Tarkempia aikasarjatietoja yliopisto-opiskelijoista ja tutkinnoista koulutuksen ja yliopiston mukaan on saatavissa tietokantataulukoista .


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Jalolahti 029 551 3588, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (279,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2017/yop_2017_2018-05-08_tie_001_fi.html