Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen, -alan (kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2017

Koulutusaste Koulutusala Uudet opiskelijat Opiskelijat Tutkinnon suorittaneet
Yhteensä joista naisia % Yhteensä joista naisia % Yhteensä joista naisia %
Koulutusasteet yhteensä Koulutusalat yhteensä 24 888 14 052 56,5 153 262 81 860 53,4 31 014 18 012 58,1
Kasvatusalat 2 816 2 299 81,6 14 427 11 779 81,6 3 707 3 116 84,1
Humanistiset ja taidealat 3 701 2 593 70,1 26 618 18 248 68,6 4 973 3 578 71,9
Yhteiskunnalliset alat 3 097 2 250 72,7 20 014 13 640 68,2 4 215 2 983 70,8
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 4 043 2 119 52,4 22 947 11 340 49,4 5 453 2 920 53,5
Luonnontieteet 2 472 1 329 53,8 15 111 7 501 49,6 2 765 1 474 53,3
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 1 981 458 23,1 13 734 2 527 18,4 1 881 405 21,5
Tekniikan alat 3 582 980 27,4 22 103 5 441 24,6 4 355 1 173 26,9
Maa- ja metsätalousalat 534 348 65,2 3 579 2 337 65,3 743 503 67,7
Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat 2 168 1 552 71,6 12 716 8 440 66,4 2 294 1 678 73,1
Palvelualat 494 124 25,1 2 013 607 30,2 628 182 29,0
Alempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 16 419 9 301 56,6 78 257 40 137 51,3 14 044 8 382 59,7
Kasvatusalat 2 261 1 843 81,5 8 802 7 090 80,5 2 077 1 779 85,7
Humanistiset ja taidealat 2 630 1 848 70,3 13 862 9 382 67,7 2 423 1 760 72,6
Yhteiskunnalliset alat 1 989 1 442 72,5 9 965 6 687 67,1 1 933 1 342 69,4
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 2 714 1 324 48,8 12 650 5 664 44,8 2 677 1 368 51,1
Luonnontieteet 1 900 1 043 54,9 9 274 4 451 48,0 1 253 677 54,0
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 1 259 261 20,7 7 578 1 196 15,8 771 152 19,7
Tekniikan alat 2 319 627 27,0 10 910 2 314 21,2 1 595 405 25,4
Maa- ja metsätalousalat 377 249 66,0 1 814 1 136 62,6 348 244 70,1
Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat 691 585 84,7 2 415 1 934 80,1 702 584 83,2
Palvelualat 279 79 28,3 987 283 28,7 265 71 26,8
Ylempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 6 567 3 726 56,7 56 215 31 739 56,5 15 087 8 623 57,2
Kasvatusalat 432 369 85,4 4 473 3 818 85,4 1 556 1 284 82,5
Humanistiset ja taidealat 745 543 72,9 9 709 6 981 71,9 2 325 1 679 72,2
Yhteiskunnalliset alat 864 671 77,7 7 649 5 433 71,0 2 064 1 501 72,7
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 1 156 707 61,2 8 813 4 902 55,6 2 639 1 475 55,9
Luonnontieteet 348 198 56,9 3 785 2 088 55,2 1 203 632 52,5
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 612 176 28,8 4 773 1 031 21,6 977 223 22,8
Tekniikan alat 1 001 261 26,1 7 741 2 038 26,3 2 428 667 27,5
Maa- ja metsätalousalat 96 51 53,1 1 142 760 66,5 314 204 65,0
Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat 1 115 710 63,7 7 276 4 419 60,7 1 232 855 69,4
Palvelualat 198 40 20,2 854 269 31,5 349 103 29,5
Lääkärien erikoistumiskoulutus 1) Koulutusalat yhteensä 27 26 96,3 169 159 94,1 23 21 91,3
Maa- ja metsätalousalat 27 26 96,3 169 159 94,1 23 21 91,3
Lisensiaatintutkinto Koulutusalat yhteensä 18 9 50,0 919 440 47,9 107 77 72,0
Kasvatusalat 1 1 100,0 33 24 72,7 6 5 83,3
Humanistiset ja taidealat 0 0 - 53 20 37,7 4 1 25,0
Yhteiskunnalliset alat 1 1 100,0 228 200 87,7 52 46 88,5
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 13 6 46,2 105 57 54,3 13 10 76,9
Luonnontieteet 2 1 50,0 48 24 50,0 16 9 56,3
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 1 0 0,0 114 15 13,2 5 1 20,0
Tekniikan alat 0 0 - 319 84 26,3 7 2 28,6
Maa- ja metsätalousalat 0 0 - 2 0 0,0 1 0 0,0
Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat 0 0 - 17 16 94,1 3 3 100,0
Tohtorintutkinto Koulutusalat yhteensä 1 857 990 53,3 17 702 9 385 53,0 1 753 909 51,9
Kasvatusalat 122 86 70,5 1 119 847 75,7 68 48 70,6
Humanistiset ja taidealat 326 202 62,0 2 994 1 865 62,3 221 138 62,4
Yhteiskunnalliset alat 243 136 56,0 2 172 1 320 60,8 166 94 56,6
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 160 82 51,3 1 379 717 52,0 124 67 54,0
Luonnontieteet 222 87 39,2 2 004 938 46,8 293 156 53,2
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 109 21 19,3 1 269 285 22,5 128 29 22,7
Tekniikan alat 262 92 35,1 3 133 1 005 32,1 325 99 30,5
Maa- ja metsätalousalat 34 22 64,7 452 282 62,4 57 34 59,6
Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat 362 257 71,0 3 008 2 071 68,8 357 236 66,1
Palvelualat 17 5 29,4 172 55 32,0 14 8 57,1
1) 1.2.2015 alkaen muiden lääkäreiden kuin eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutusta ei lasketa enää tutkintoon johtavaksi koulutukseksi.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Jalolahti 029 551 3588, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 8.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. 2017, Liitetaulukko 1. Yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen, -alan (kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2017/yop_2017_2018-05-08_tau_001_fi.html