Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.7.2010

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 185 euroa lokakuussa 2009

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio oli lokakuussa 2009 keskimäärin 3 185 euroa, miehillä 3 577 euroa ja naisilla 2 762 euroa. Tilasto kuvaa tietoja noin 627 000 palkansaajasta, joista miehiä oli noin 52 prosenttia.

Yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen mukaan lokakuussa 2009

Koulutusaste Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, euroa/kk
Yhteensä Miehet Naiset Keskiarvo 1. desiili Mediaani 9. desiili
Yhteensä 626 504 324 774 300 868 3 185 1 909 2 818 4 910
Perusaste 70 713 37 317 32 534 2 705 1 754 2 364 3 998
Keskiaste 219 741 112 737 107 005 2 658 1 794 2 400 3 817
Alin korkea-aste 126 693 53 766 72 926 3 218 2 116 2 939 4 666
Alempi korkeakouluaste 116 445 67 048 49 397 3 387 2 146 3 105 4 960
Ylempi korkeakouluaste 88 168 50 777 37 392 4 464 2 732 4 080 6 700
Tutkijakoulutusaste 4 744 3 130 1 614 5 187 3 327 4 791 7 520

Palkkojen hajonta vaihtelee palkansaajaryhmittäin. Palkkahajontaa kuvataan yleensä desiilipalkalla. Kaikkien palkansaajien säännöllisen työajan ansion desiilipalkat vaihtelivat yksityisellä sektorilla 1 909 eurosta 4 910 euroon. Mediaanipalkka oli tilaston mukaan 2 818 euroa, miehillä 3 221 euroa ja naisilla 2 495 euroa. Ylin desiilipalkka tarkoittaa palkkaa, jota vähemmän ansaitsee 90 prosenttia palkansaajista ja alin desiilipalkka palkkaa, jota vähemmän ansaitsee 10 prosenttia palkansaajista. Mediaanipalkka tarkoittaa palkkaa, jota vähemmän tai enemmän ansaitsee tasan puolet palkansaajista.

Koulutusasteittain tarkasteltuna säännöllisen työajan ansiot pääasiassa nousevat koulutusasteen myötä. Tilaston mukaan perus- tai keskiasteen koulutuksen suorittaneita oli 46,4 prosenttia kaikista yksityisen sektorin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Kyseisen ryhmän säännöllisen työajan keskiansio oli 2 669 euroa eli noin 83,8 prosenttia keskimääräisestä ansiosta. Mikäli palkansaajalla ei ole koulutusta tai hän on suorittanut tutkinnon ulkomailla, koulutusasteeksi määritellään perusaste.

Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneita oli 14,1 prosenttia yksityisen sektorin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista. Tämän ryhmän ansio oli 4 464 euroa eli 40,2 prosenttia suurempi kuin ansio yksityisen sektorin kuukausipalkkaisilla keskimäärin.

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan ansio sisältää kuukausipalkan, työaikalisät, luontoisetujen verotusarvon ja provision / myyntipalkkion keskimäärin kuukaudessa. Ylitöiden osuutta ei lasketa tähän ansiokäsitteeseen. Palkkatiedot on kerätty lokakuulta yhteistyössä työnantajajärjestöjen kanssa.


Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Paula Hänninen (09) 1734 3491, Aino Mustonen (09) 1734 2608, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (250,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 1.7.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yskp/2009/yskp_2009_2010-07-01_tie_001_fi.html