Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.9.2011

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 255 euroa lokakuussa 2010

Tilastokeskuksen mukaan yksityisellä sektorilla kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio oli miehillä keskimäärin 3 655 euroa ja naisilla 2 838 euroa lokakuussa 2010. Mediaanipalkka oli tilaston mukaan 2 890 euroa, miehillä 3 306 euroa ja naisilla 2 550 euroa. Säännöllisen ansion indeksin vuosinousu oli loka–joulukuussa 2,3 prosenttia yksityisellä sektorilla. Yksityisen sektorin kuukausipalkkatilasto kuvaa noin 652 000 palkansaajan tietoja, joista miehiä oli noin puolet.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion desiilipalkat vuonna 2010 ammattiluokituksen pääluokan mukaan

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion desiilipalkat vuonna 2010 ammattiluokituksen pääluokan mukaan

Erityisasiantuntijoita oli 24 prosenttia ja asiantuntijoita 33 prosenttia kaikista yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista palkansaajista. Palkkojen hajonta vaihtelee palkansaajaryhmittäin. Palkkahajontaa kuvataan yleensä desiilipalkalla. Kaikkien palkansaajien säännöllisen työajan ansion desiilipalkat vaihtelivat yksityisellä sektorilla 1 956 eurosta 5 000 euroon. Ylin desiilipalkka tarkoittaa palkkaa, jota vähemmän ansaitsee 90 prosenttia palkansaajista ja alin desiilipalkka palkkaa, jota vähemmän ansaitsee 10 prosenttia palkansaajista. Mediaanipalkka tarkoittaa palkkaa, jota vähemmän tai enemmän ansaitsee tasan puolet palkansaajista.

Palkkakehitykseen iän merkitys on huomattava. Palkkakehitys hidastuu jonkin verran yli 40-vuotiaiden ikäryhmän jälkeen, kun nuoremmissa ikäryhmissä kehitys on nopeampaa. Palkansaajien keskimääräinen ikä oli 42 vuotta. Ikävälin 40–49 -vuotiaiden osuus palkansaajista oli suurin, noin 29 prosenttia. Alle 20-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden ikäryhmissä oli alle prosentti palkansaajista.

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan ansio sisältää kuukausipalkan, työaikalisät, luontoisetujen verotusarvon ja provision / myyntipalkkion keskimäärin kuukaudessa. Ylitöiden osuutta ei lasketa tähän ansiokäsitteeseen. Palkkatiedot on kerätty lokakuulta yhteistyössä työnantajajärjestöjen kanssa.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot 2010 ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan

Ammattiluokituksen 2010 pääluokat Lukumäärä Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, euroa/kk
Yhteensä alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-
Ammatit yhteensä 652 416 3 255 1 778 2 451 3 245 3 501 3 418 3 428
1 Johtajat 41 699 5 603 .. 3 343 5 131 5 811 5 921 5 621
2 Erityisasiantuntijat 158 697 4 039 .. 2 968 3 821 4 289 4 367 4 387
3 Asiantuntijat 199 516 3 206 1 798 2 691 3 200 3 354 3 313 3 312
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 76 860 2 588 1 844 2 282 2 616 2 672 2 665 2 637
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 107 640 2 275 1 754 2 054 2 318 2 367 2 344 2 318
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 659 2 317 .. 1 854 2 325 2 426 2 342 2 173
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 18 312 2 669 .. 2 312 2 716 2 781 2 772 2 630
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 18 731 2 653 1 807 2 387 2 652 2 648 2 863 2 446
9 Muut työntekijät 28 423 2 138 1 787 2 046 2 218 2 187 2 117 2 110
Ammatti tuntematon 1 880 2 631 .. 2 219 2 684 2 803 2 712 2 834

Tässä tilastossa on otettu käyttöön ammattiluokitus 2010. Lisätietoja luokituksesta on saatavilla Tilastokeskuksen ammattiluokitus 2010–sivuilla:
http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/001–2010/index.html .


Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Kati Heikkinen (09) 1734 3468, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Julkaisu pdf-muodossa (267,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yskp/2010/yskp_2010_2011-09-27_tie_001_fi.html?ad=notify