Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.8.2021

Kuukausipalkkaisten mediaaniansio oli 3 435 euroa yksityisellä sektorilla vuonna 2020

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3 435 ja keskiarvoansio 3 832 euroa kuukaudessa vuonna 2020. Miesten mediaaniansio oli 3 882 ja naisten 3 033 euroa. Parhaiten palkattuun kymmenykseen kuuluvat ansaitsivat vähintään 5 865 euroa kuukaudessa ja pienipalkkaisimman kymmenen prosentin ansiot olivat 2 272 euroa tai pienemmät. Säännöllisen ansion indeksin ennakoitu vuosinousu yksityisen sektorin kuukausipalkkaisilla oli 1,6 prosenttia vuonna 2020.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansioiden desiilit vuonna 2020 ammatin pääluokan mukaan

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansioiden desiilit vuonna 2020 ammatin pääluokan mukaan

Puolet yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista palkansaajista työskenteli asiantuntija-ammateissa

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien suurimmat ammattiryhmät ammattiluokituksen pääluokan mukaan olivat erityisasiantuntijat ja asiantuntijat. Erityisasiantuntijoita oli 29 prosenttia ja asiantuntijoita 31 prosenttia kaikista palkansaajista. Lisäksi palvelu- ja myyntityöntekijöitä oli 16 prosenttia, toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöitä 8 prosenttia ja johtajia 4 prosenttia. Kuukausipalkkaisissa oli myös jonkin verran muihin ammattiryhmiin kuuluvia kuten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöitä sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöitä, mutta näiden ammattiryhmien palkansaajat kuuluvat yleensä tuntipalkkatilastoon. Yhteensä yksityisen sektorin kuukausipalkkaisia palkansaajia oli noin 778 000 vuonna 2020.

Erityisasiantuntijoiden säännöllisen työajan mediaaniansio oli 4 477 euroa kuukaudessa. Asiantuntijoiden mediaaniansio oli 3 452 euroa, palvelu- ja myyntityöntekijöiden 2 506 euroa sekä toimisto ja asiakaspalvelutyöntekijöiden 2 836 euroa kuukaudessa.

Suurin palkkahajonta oli johtajilla. Johtajien alimman kymmenyksen säännöllisen työajan ansiot olivat enintään 4 004 euroa kuukaudessa ja eniten ansioita saaneen kymmenyksen 10 185 euroa kuukaudessa tai enemmän. Johtajien mediaaniansio oli 6 751 euroa kuukaudessa. Esimerkiksi rahoitus ja vakuutuspalvelujen johtajien säännöllisen työajan mediaaniansio oli 8 200 euroa kuukaudessa, kun taas sosiaalihuollon johtajien mediaaniansio oli 4 075 euroa kuukaudessa. Johtajien palkkojen yhteydessä on kuitenkin huomioitava, että toimitusjohtajien palkat eivät sisälly yksityisen sektorin palkkatilastoon.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Mikäli palkansaajat järjestetään jonoon ansioiden suuruusjärjestyksessä, keskimmäisen palkansaajan palkka on mediaaniansio.

Keski-ikäisillä palkansaajilla suurimmat mediaaniansiot

Ikäryhmittäin tarkasteltuna säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat korkeimmat 40–49-vuotiailla kuukausipalkkaisilla palkansaajilla. Tässä ikäryhmässä mediaaniansio oli 3 824 euroa kuukaudessa. Naisten ansiot suhteessa miesten ansioihin olivat sitä pienemmät, mitä vanhemmista palkansaajista oli kyse. Esimerkiksi 50–59-vuotiaiden naisten mediaaniansio oli 74 prosenttia saman ikäryhmän miesten mediaaniansiosta, kun taas 20–29-vuotiailla palkansaajilla naisten mediaaniansio oli 89 prosenttia miesten mediaaniansiosta. Palkkaeroon naisten ja miesten välillä vaikuttaa eniten naisten ja miesten suuntautuminen erilaisille koulutusaloille sekä erilaisiin ammatteihin.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista palkansaajista noin 27 prosenttia oli 40–49-vuotiaita. Palkansaajista lähes yhtä paljon oli myös 30–39-vuotiaita (26 prosenttia) ja 50–59-vuotiaita (25 prosenttia).

Säännöllisen työajan mediaaniansio yksityisen sektorin kokoaikaisilla palkansaajilla sukupuolen ja ikäryhmän mukaan 2020

Säännöllisen työajan mediaaniansio yksityisen sektorin kokoaikaisilla palkansaajilla sukupuolen ja ikäryhmän mukaan 2020

Tilastokeskuksen palkka-aineisto koostuu työnantajajärjestöjen sekä Tilastokeskuksen keräämistä tiedoista. Yksityisen sektorin kuukausipalkkatilasto kuvaa järjestäytyneiden yritysten noin 719 000 ja järjestäytymättömien yritysten noin 58 000 palkansaajaa. Tilaston lähteenä olevat palkkatiedot koostuvat järjestäytyneiden yritysten 483 000 ja järjestäytymättömien yritysten 23 000 palkansaajan tiedoista, jotka korotetaan tutkimuskehikon tasolle. Palkkatiedoista suurin osa on kerätty syyskuulta, joka on Elinkeinoelämän keskusliiton keräämien tietojen sekä Tilastokeskuksen oman otoksen viiteajankohta. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon palkkatiedot ovat kesäkuulta ja muut palkka-aineistot lokakuulta.

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan ansio sisältää kuukausipalkan, työaikalisät, luontoisetujen verotusarvon ja provision/myyntipalkkion keskimäärin kuukaudessa. Ylitöiden ja tulospalkkioiden osuutta ei lasketa tähän ansiokäsitteeseen. Kuukausipalkkatilasto sisältää kokoaikaiset kuukausipalkkaiset palkansaajat. Osa-aikaisiksi luokitellaan palkansaajat, joiden säännöllinen viikkotyöaika on alle 90 prosenttia alan yleisestä työajasta.


Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Ahtonen 029 551 3536, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (286,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.8.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yskp/2020/yskp_2020_2021-08-17_tie_001_fi.html