Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.9.2004

Maatilatalouden kokonaiskeskituntiansio oli 8,70 euroa marraskuussa 2003

Korjaus 6.9.2004 ilmestyneeseen Maatilatalouden kokonaiskeskituntiansion tilastojulkistukseen. Ansiotiedot on korjattu painottamalla ansiot tunneilla yhteen. Korjaukset on tehty oheiseen taulukkoon sekä tekstiin.

Maataloustyöntekijöiden palkkatilastossa oli vuoden 2003 marraskuussa 2 027 palkansaajaa. Maataloustyöntekijöiden palkansaajat jakautuu sopimusaloittain maatilatalouden sopimusaloille ja muille sopimusaloille. Varsinaisten maatilatalouden töiden osalta tilastoinnissa oli mukana 404 palkansaajaa, heidän kokonaiskeskituntiansionsa oli 8,70 euroa. Nousua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 3,6 %. Maatilatalouden työt on jaettu tilastoissa yleisiin töihin ja kotieläinten hoitotöihin. Kokonaiskeskituntiansio oli yleisissä töissä 8,43 euroa ja nousua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 2,8 %. Kokonaiskeskituntiansio oli kotieläinten hoitotöissä 9,11 euroa ja nousua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 4,0 %.

Maataloustyöntekijöiden määrä ja kokonaiskeskituntiansio työalan mukaan, marraskuussa 2003

Työala
Lukumäärä Kokonaiskeskituntiansio, euroa
  Miehet     Naiset  Yhteensä   Miehet   Naiset Yhteensä
Maatilatalouden sopimusalat
yhteensä

248

156

404

8,76

8,58

8,70
Yleiset työt 159 82 241 8,62 7,99 8,43
Kotieläinten hoitotyö 89 74 163 9,00 9,24 9,11
             
Muut sopimusalat yhteensä 711  912 1623 . . . . . .
Puutarhatyöt 246 652 898 8,55 7,80 8,03
Taimistotyöt 65 94 159 7,75 7,52 7,61
Viheraluetyöt 131 38 169 9,83 8,91 9,64
Turkistarhatyöt ja rehukeskustyöt 210 19 229 10,16 7,73 9,97
Muut työt 59 109 168 . . . . . .

Lähde: Hinta- ja palkkatiedote 3/2004. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Pirjo Holmberg (09) 1734 3455,palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 29.9.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. Maatilatalous 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ystp/2003/01/ystp_2003_01_2004-09-29_tie_001.html