Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.7.2009

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansio oli vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä 13,93 euroa

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio oli vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 13,93 euroa tunnilta, miehillä 14,49 euroa ja naisilla 11,72 euroa. Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten kokonaisansio oli keskimäärin 14,57 euroa tunnilta, miehillä 15,20 euroa ja naisilla 12,12 euroa. Tilasto kuvaa tietoja noin 356 000 palkansaajasta, joista miehiä oli noin 76 prosenttia.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna säännöllisen työajan ansio vaihteli alle 20 -vuotiaiden ikäryhmän 10,01 eurosta 40–49 -vuotiaiden ikäryhmän 14,45 euroon. Keskiansio nousi nuoremmista ikäryhmistä vanhempiin edettäessä selvästi 30–39 -vuotiaiden ikäryhmään saakka, jonka jälkeen kehitys oli maltillisempaa. Useimmissa ammattiluokissa keskiansioiden huippu sijoittui 40–49 -vuotiaiden tai tätä vanhempien palkansaajien ikäryhmään. Asiantuntijoiden kohdalla suurin säännöllisen työajan ansio saavutettiin kuitenkin jo 30–39 -vuotiaiden ikäryhmässä. Tilaston kattamien tuntipalkkaisten palkansaajien keski-ikä oli noin 40 vuotta. Eniten palkansaajia oli ikäryhmässä 40–49 -vuotiaat, joiden osuus palkansaajista oli noin 25 prosenttia.

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan ansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiotyöstä säännölliseltä tehdyltä työajalta maksettujen palkkojen lisäksi työaikaan liittyvät lisät (esim. vuorotyö- ja olosuhdelisät) ja muut erilliset lisät sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan perusosat. Kokonaisansio sisältää edellisten lisäksi sunnuntai- ja ylityöpalkan korotusosat. Tiedot on kerätty vuoden viimeiseltä neljännekseltä yhteistyössä työnantajajärjestöjen kanssa.

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot vuonna 2008 ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan

Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, euroa/tunti
Yhteensä alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-
Yhteensä 356 095 13,93 10,01 12,78 14,21 14,45 14,41 14,20
2 Erityisasiantuntijat 2 463 20,68 .. 17,20 19,76 24,98 23,12 27,92
3 Asiantuntijat 6 951 15,23 8,83 13,26 16,62 15,71 15,80 15,48
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 17 327 12,53 10,36 11,47 12,46 13,01 13,14 13,10
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 10 556 11,21 9,40 10,54 11,76 12,13 12,34 12,11
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 670 9,74 7,61 9,62 .. 9,68 9,86 ..
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 126 545 14,89 11,08 13,62 15,00 15,41 15,48 15,27
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 132 215 14,01 10,85 13,03 14,26 14,37 14,28 14,06
9 Muut työntekijät 58 566 11,64 8,71 10,91 12,00 12,13 12,09 12,15
Tuntematon 668 13,97 .. 13,40 14,67 14,94 14,36 ..

Tässä tilastossa on otettu käyttöön toimialaluokitus TOL 2008. Lisätietoja luokituksesta on saatavilla Tilastokeskuksen TOL 2008 -sivuilla:
http://tilastokeskus.fi/til/tol2008.html.


Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Paula Hänninen (09) 1734 3491, Aino Mustonen (09) 1734 2608, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (265,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.7.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. Muu yksityinen sektori 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ystp/2008/02/ystp_2008_02_2009-07-23_tie_001_fi.html