Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.7.2010

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansio oli vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä 14,39 euroa

Korjattu 27.9.2011
Vuoden 2009 tilastotietoja on korjattu säännöllisen ansion ja kokonaisansion osalta. Virheen korjauksen yhteydessä myös lukumäärätiedot ovat hieman tarkentuneet, koska estimointimenetelmää on tarkennettu. Lisätietoa korjauksesta.

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio oli vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 14,39 euroa tunnilta, miehillä 14,96 euroa ja naisilla 12,01 euroa. Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten kokonaisansio oli keskimäärin 15,03 euroa tunnilta, miehillä 15,67 euroa ja naisilla 12,37 euroa. Tilasto kuvaa tietoja noin 317 000 palkansaajasta, joista miehiä oli noin 77 prosenttia.

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot vuonna 2009 koulutusasteen ja sukupuolen mukaan

Koulutusaste Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, euroa/tunti
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Yhteensä 317 341 245 168 71 973 14,39 14,96 12,01
Ylempi perusaste 89 932 63 768 25 965 13,62 14,32 11,57
Keskiaste 208 704 169 859 38 845 14,69 15,18 12,12
Alin korkea-aste 11 441 7 540 3 901 14,42 15,12 12,74
Alempi korkeakouluaste 5 401 3 045 2 356 14,05 14,80 12,69
Ylempi korkeakouluaste 1 804 908 896 16,38 16,54 16,18
Tutkijakoulutusaste 58 47 11 14,75 .. ..

Koulutusasteittain tarkasteltuna säännöllisen työajan keskiansio vaihteli yksityisen sektorin tuntipalkkaisilla perusasteen 13,62 eurosta ylemmän korkeakouluasteen 16,38 euroon tunnilta. Yleisin koulutusaste oli keskiaste, johon kuului noin 66 prosenttia tilaston kattamista yksityisen sektorin tuntipalkkaisista palkansaajista. Keskiasteen säännöllisen työajan keskiansio oli 14,69 euroa ja siten korkeampi kuin alimman korkea-asteen, 14,42 euroa, tai alemman korkeakouluasteen, 14,05 euroa. Perusasteen koulutus oli noin 28 prosentilla tilaston kattamista palkansaajista. Mikäli palkansaajalla ei ole koulutusta tai hän on suorittanut tutkinnon ulkomailla, koulutusasteeksi määritellään perusaste. Ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutusaste oli alle prosentilla tuntipalkkaisista palkansaajista.

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan ansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiotyöstä säännölliseltä tehdyltä työajalta maksettujen palkkojen lisäksi työaikaan liittyvät lisät (esim. vuorotyö- ja olosuhdelisät) ja muut erilliset lisät sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan perusosat. Kokonaisansio sisältää edellisten lisäksi sunnuntai- ja ylityöpalkan korotusosat sekä luontoisedut ja suorituspalkat. Tiedot on kerätty vuoden viimeiseltä neljännekseltä yhteistyössä työnantajajärjestöjen kanssa.

Metsätyöntekijöiden palkkatilastossa metsänhoitotöissä tuntipalkka oli 12,19 euroa 4.neljänneksellä 2009. Tarkempaa tietoa metsätyöntekijöistä löytyy Katsauksista.


Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kati Heikkinen (09) 1734 3468, Markku Jutila (09) 1734 3494, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (288,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. Muu yksityinen sektori 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ystp/2009/02/ystp_2009_02_2010-07-01_tie_001_fi.html