Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin tuntipalkkaiset ammattiluokituksen 2010 kaksinumerotason mukaan vuonna 2018

Ammattiryhmä Lukumäärä Säännöllisen työajan keskiansio, euroa/tunti
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Yhteensä 320 692 255 649 65 043 16,28 16,79 13,81
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat 996 633 362 23,31 24,22 21,67
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 655 534 121 17,33 17,34 17,27
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat 1 020 373 647 23,31 24,96 22,32
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 1 198 1 108 90 18,30 18,41 16,41
32 Terveydenhuollon asiantuntijat 667 212 455 18,42 20,65 17,13
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat 525 170 355 15,82 14,90 16,46
34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat 2 249 778 1 472 15,96 16,69 15,38
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat 605 542 63 17,42 17,66 14,57
41 Toimistotyöntekijät 706 113 594 15,26 15,15 15,28
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 1 992 557 1 436 11,36 11,02 11,50
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät 837 552 284 14,33 14,50 13,85
51 Palvelutyöntekijät 2 095 1 163 932 14,17 14,95 12,78
52 Myyjät, kauppiaat ym. 2 382 1 140 1 243 13,60 14,56 12,46
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 879 103 777 13,88 14,56 13,77
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 6 415 4 865 1 550 13,11 13,23 12,68
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 3 832 1 782 2 051 10,80 11,40 10,25
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 1 475 1 131 344 13,18 13,84 11,29
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 55 481 53 079 2 402 17,39 17,48 15,28
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 42 001 40 133 1 868 16,83 16,89 15,53
73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät 3 136 2 181 955 16,13 16,71 14,76
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 14 434 13 780 654 17,73 17,83 14,42
75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym. 8 600 6 469 2 130 16,62 17,12 15,04
81 Prosessityöntekijät 57 045 44 619 12 426 17,18 17,71 15,16
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 11 185 8 102 3 083 15,56 15,90 14,61
83 Kuljetustyöntekijät 44 479 43 328 2 151 16,48 16,50 15,99
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 23 715 6 584 17 130 11,51 11,85 11,38
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 422 134 288 10,36 10,47 10,32
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 14 909 11 961 2 948 15,55 15,81 14,39
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. 5 898 4 311 1 587 12,41 12,51 12,11

Lähde: Yksityisen sektorin tuntipalkat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila 029 551 3235, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.8.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. 2018, Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin tuntipalkkaiset ammattiluokituksen 2010 kaksinumerotason mukaan vuonna 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ystp/2018/ystp_2018_2019-08-15_tau_001_fi.html