Iiris Lahti, AI Roots -yrityksen perustaja

Miksi avointa dataa tarvitaan?

Harvalla yrityksellä tai yksilöllä on hallussaan kaikkea toiminnan optimointiin tarvittavaa dataa. Avoimen datan ratkaisut ja ekosysteemit auttavat tuomaan datan lähemmäs sinne missä siitä on eniten hyötyä. Avointa dataa voidaan käyttää visualisoimaan ja kuvantamaan erilaisia ilmiöitä mutta tulevaisuudessa sen päälle voi rakentua myös täysin uudenlaisia innovatiivisia liiketoimintamalleja ja tuotteita.

Mitä avoimen datan hyödyntämiseen liittyviä haasteita tunnistat?

Miten löydetään kestäviä, vastuullisia, läpinäkyviä, taloudellisesti kannattavia malleja datan keräämiseen, jakamiseen ja kaupallistamiseen.

Mitä datalukutaito mielestäsi tarkoittaa?

Kykyä valita oikea data haluttuun käyttötarkoitukseen sekä jalostaa ja tulkita sitä mahdolliset vääristymät ja datan rajoitteet ymmärtäen.

Millä yhdellä konkreettisella teolla haluaisit lisätä tiedon hyödyntämistä yhteiskunnassa?

Teen töitä joka päivä data-alan yrittäjien verkoston kasvattamiseksi, jotta dataosaamista olisi saatavilla silloin kun sitä tarvitaan.

Millainen datamenestyjä on sinun mielestäsi?

Taho, joka on onnistunut luomaan datasta älykkäitä ratkaisuja, jotka auttavat ymmärtämään yhteiskunnan ilmiöitä uudesta näkökulmasta ja tuottavat mitattavaa hyötyä datan käyttäjille.