Eurostudent logo

EUROSTUDENT VIII – Opiskelijatutkimus 2022

Nyt kysytään opiskelijoilta!

Eurostudent on opiskelijatutkimus, jolla kartoitetaan korkeakouluopiskelijoiden elinoloja, opiskelua, liikkuvuutta, sosiaalista taustaa ja toimeentuloa.

Tietoa kerätään samanaikaisesti yli 20 Euroopan maassa korkeakoulupolitiikan, korkeakoulujen ja tutkijoiden käyttöön. EUROSTUDENT-kysely tehdään Suomessa nyt kahdeksatta kertaa. Kyselyaineiston avulla on saatu kattava kuva suomalaisista opiskelijoista kansainvälisiä vertailuja varten. Nyt tarvitaan uutta tietoa.

Ketkä vastaavat kyselyyn?

Tutkimukseen on poimittu korkeakoulujen opiskelijatietokannasta satunnaisesti edustava otos Suomen korkeakouluopiskelijoista. Jotta tutkimustulokset antaisivat opiskelijoiden tilanteesta oikean kuvan, on tärkeää, että kaikki otokseen valikoituneet 25 000 opiskelijaa vastaavat kyselyyn.

Tiedot kerätään verkkokyselyllä, johon vastataan nimettömänä. Jokainen otokseen osunut saa sähköpostiinsa henkilökohtaisen linkin, jonka kautta vastaaminen tapahtuu.

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittelyoikeus Eurostudent-tutkimuksessa perustuu Suomen lakiin ja EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamaan lakisääteiseen velvoitteeseen ja yleiseen etuun tieteellistä tutkimusta varten. Rekisterinpitäjänä toimii opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Tarkemmin henkilötietojen käsittelystä löytyy tutkimuksen tietosuojaselosteesta.

Tutkimukseen kutsuttavien yhteystiedot on saatu korkeakouluilta sekä Tilastokeskuksen ylläpitämästä, väestötietojärjestelmään perustuvasta rekisteristä. Tutkimusaineistoa varten Tilastokeskus täydentää kyselylomakkeella saatavia tietoja hallinnollisista rekistereistä saatavilla tiedoilla. Näitä tietoja ovat esimerkiksi koulutukseen, ikään ja työssäkäyntiin liittyvät tiedot. Tilastokeskuksessa tietoja käsittelevillä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. 

Lisätietoja tutkimuksen tietosuojaselosteesta (pdf) (Opetus- ja kulttuuriministeriö).

Aineiston luovutus ja säilytys

Tilastokeskus luovuttaa aineiston nimettömänä opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Eurostudent-tutkimushankkeen tutkijoille. Jatkotutkimuksia varten aineisto voidaan luovuttaa talous- ja yhteiskuntatieteellisiin tutkimuksiin. Luovuttaminen tehdään aina nimettömänä, eikä tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen ole mahdollista. Kyselyn vastauksista muodostettu aineisto arkistoidaan nimettömänä myös Yhteiskunnalliseen tietoarkistoon (FSD).

Vastaamalla olet mukana arvonnassa

Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 5 kpl 100 euron lahjakorttia.

Yhteyshenkilöt

Opetus- ja kulttuuriministeriö opetusneuvos Kaisu-Maria Piiroinen, p. 029 533 0359, etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Tilastokeskus yliaktuaari Juhani Saari, p. 029 551 2680, eurostudent@tilastokeskus.fi

Tilastokeskus yliaktuaari Varpu Vuoristo, p. 029 551 2011, eurostudent@tilastokeskus.fi

Lisätietoja

 

 

Eu:n lippu ja teksti Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.