Esittely

Yksikön kokeneet survey-ammattilaiset palvelevat sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita tutkimusasetelmien suunnittelussa, konsultoivat kustannustehokkaimman tiedonkeruuvälineen valinnassa ja otossuunnittelussa, muotoilevat kysymykset ja lomakkeet ammattitaidolla aihealueiden ja kohderyhmien vaatimukset huomioon ottaen sekä suorittavat tilastotieteellisesti luotettavan tulosten estimoinnin ja katoanalyysit. Tarvittaessa kysymykset ja lomakkeet testataan eri menetelmin SurveyLaboratoriossa. Tulokset toimitetaan asiakkaiden tarpeiden mukaan data-aineistona, taulukkoina, taulukkoraportteina tai tutkimusraportteina.

Toimintamme ja laatumme perustuu survey-prosessin monipuoliseen kokonaishallintaan.

Palvelumme kattaa kaikki prosessin vaiheet: