Tulosten taulukointi, analysointi, raportointi ja dokumentointi

Toimitamme tulokset asiakkaan haluamassa muodossa data-aineistoina, tilastotaulukkoina, kuvioina, tilastoraportteina tai tutkimusraportteina. Pyrimme soveltamaan käyttäjäystävällisimpiä tiedosto-, tietokanta- ja dokumentointimuotoja sekä esittämään tulokset käyttäjän kannalta havainnollisessa muodossa.

Tilastotiedon esittäminen