Tilastomenetelmäkonsultointi

Aineistojen hyödyntämistä voidaan olennaisesti tehostaa käyttämällä hyväksi parhaita käytettävissä olevia tilastomenetelmiä. Aineiston laatua voidaan lisäksi parantaa hyödyntämällä tutkittavaa kohdejoukkoa koskevaa lisäinformaatiota. Rekiosteriperustaiset otosmenettelyt ja niistä saatava lisäinformaatio parantavat olennaisesti aineiston luotettavuutta, analyysimahdollisuuksia ja estävät virhetulkintoja. Jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa on hyvä selvittää minkälaista ulkoista informaatiota on saatavilla ja miten sitä voidaan hyödyntää. Tilastokeskuksen tilastomenetelmällinen osaaminen on tarvittaessa käytettävissäsi.

Tilastollinen editointi ja imputointi

Tilastollinen estimointi ja analyysi